🔊 พม. เปิดขี้นตอน ลงทะเบียน ขอรับเงิน 3,000 บาท ช่วยเหลือคนตกงาน

เช็กด่วน! พม. เปิดขี้นตอน ลงทะเบียน ขอรับเงิน 3,000 บาท ช่วยเหลือคนตกงาน
🔊 พม. เปิดขี้นตอน ลงทะเบียน ขอรับเงิน 3,000 บาท ช่วยเหลือคนตกงาน

สถานการณ์โควิด ทำหลายชีวิตลำบาก ตอกย้ำความทุกข์ ในชีวิต

อย่าเพิ่งหมดหวังกันนะคะ ล่าสุด เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 64 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัด พม. ในฐานะ โฆษกกระทรวง พม. พร้อมด้วย น.ส.ซาราห์ บินเย๊าะห์ รองอธิบดี พส. ในฐานะโฆษก พส. ร่วมกันแถลงข่าว ขั้นตอนการยื่น ขอรับเงินช่วยเหลือออนไลน์ ของกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ

รับ คุณสมบัติ คนที่สามารถ ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ พม. ต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อน ครอบครัวมีรายได้น้อย ด้วยเหตุผล หัวหน้าครอบครัวเสียชีวิต ทอดทิ้ง สาบสูญ หรือต้องโทษจำคุก เจ็บป่วยเรื้อรัง หรือพิการไม่สามารถได้ เจอกับปัญหายากลำบาก ไม่สามารถดูแล ครอบครัวได้ และคนไร้ที่พึ่ง

จะได้รับความช่วยเหลือ ครอบครัวละ ไม่เกิน 3,000 บาท ตามระเบียบ พส. ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552

ส่วนขั้นตอน การตรวจสอบ เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับข้อมูลในระบบ จะโทรกลับเพื่อสอบถาม และนัดหมายวันลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน

จากนั้นเจ้าหน้าที่ จะลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลและข้อเท็จจริง ตามที่กรอกไว้ และสุดท้าย จะพิจารณาคุณสมบัติของผู้ขอรับเงิน

หากตรวจสอบตรงตามคุณสมบัติ จะได้รับเงิน โอนเงินเข้าบัญชี โดยเร็วที่สุด ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online

ใครกำลังเดือดร้อน ลงทะเบียนได้ทาง กรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการ คลิก : http://www.dsdwservice.dsdw.go.th/Petitions/Petition

อีจัน
www.ejan.co