พันธบัตร "ออมเพิ่มสุข" วงเงินหมื่นล้าน ขายรอบแรก ผ่านแอปฯ หมดเกลี้ยง

กระทรวงการคลัง เปิดขาย พันธบัตร ออมทรัพย์ “รุ่นออมเพิ่มสุข” รอบแรก ขายผ่านวอลเล็ต สบม. วงเงินหมื่นล้าน วันแรกขายหมดเกลี้ยง
พันธบัตร "ออมเพิ่มสุข" วงเงินหมื่นล้าน ขายรอบแรก ผ่านแอปฯ หมดเกลี้ยง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ โดย กระทรวงการคลัง เปิดขาย พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุข บนวอลเล็ต สบม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยมี วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท วงเงินประชาชน 50,000 ล้านบาท วงเงินสำหรับบุคคลไม่แสวงหากำไร 5,000 ล้านบาท

พันธบัตรดังกล่าว เปิดจำหน่าย 2 รุ่น แบ่งตามอายุปี คือ รุ่น 5 ปี และ 10 ปี

รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ยร้อยละ 2.90 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 3-4 ร้อยละ 3.00 ต่อปี

ปีที่ 5 ร้อยละ 3.50 ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ยร้อยละ 3.60 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ดังนี้

ปีที่ 1-2 ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 3-6 ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 7-8 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.50 ต่อปี

โดยเปิดรอบแบ่งขายเป็น 3 รอบ ดังนี้
รอบแรกเปิดขายให้แก่ประชาชน ผ่าน วอลเล็ต สบม. บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง

วันที่ 13-30 มิ.ย. 65 วงเงิน 10,000 ล้านบาท

วงเงินซื้อ 100-10 ล้านบาท/ราย

ซึ่ง ขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรก!

โดย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ รายงานว่า นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมเพิ่มสุขบนวอลเล็ต สบม. วงเงิน 10,000 ล้านบาท จำหน่ายได้ครบวงเงินเรียบร้อยแล้วในวันแรกของการจำหน่าย

โดยจะมีเปิดขายรอบที่ 2 ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย 1.ธนาคารกรุงเทพ 2.ธนาคารกรุงไทย 3.ธนาคารกสิกรไทย 4.ธนาคารไทยพานิชย์

วันที่ 15-19 มิ.ย. 65 วงเงิน 40,000 ล้านบาท วงเงินซื้อ 1,000-10 ล้านบาท/ราย

และเปิดขายรอบที่ 3 ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย วันที่ 20-30 มิ.ย. 65

วงเงินที่เหลือจากรอบที่ 2 วงเงินซื้อ 1,000-ไม่จำกัด

และสำหรับ วงเงินนิติบุคคลที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงกำไร จะเป็นพันธบัตร รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได (Step Up) เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

ปีที่1-3 ร้อยละ 2.50 ต่อปี

ปีที่ 4-8 ร้อยละ 3.50 ต่อปี

ปีที่ 9-10 ร้อยละ 4.00 ต่อปี

โดยจะเริ่มจำหน่าย วันที่ 20-30 มิ.ย. 65 ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ในวงเงิน 5,000 ล้านบาท วงเงินซื้อ 1,000-ไม่จำกัด

หมายเหตุ : วงเงินการซื้อในแต่ละช่วงไม่นับรวมกัน ผู้ลงทุนสามารถซื้อพันธบัตรได้ทุกช่วงการจำหน่ายตามเงื่อนไขและวงเงินที่กำหนด

คลิปอีจันแนะนำ
ฟังจากปาก ชาว LGBTQ มุมมองความเท่าเทียม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co