พาชม บ้านเทอดชาติ ปลูกผักอินทรีย์ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

ปังสุด!บ้านเทอดชาติพิษณุโลก ปลูกผักอินทรีย์ สร้างรายได้ช่วงโควิด
พาชม บ้านเทอดชาติ ปลูกผักอินทรีย์ ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือตอนล่าง

พาเที่ยว! บ้านเทอดชาติพิษณุโลก แหล่ง ปลูกผักอินทรีย์ ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง สร้างรายได้ให้ชุมชน

กระแสของการรักสุขภาพ การรับประทานผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษกำลังมาแรงนะคะ วันนี้ จันลั่นทุ่ง จะพาทุกคนไปที่ บ้านเทอดชาติ ต.บ่อภาค  อ.ชาติตระการ พิษณุโลก ซึ่งเป็นหมู่บ้านแหล่ง ปลูกผักอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง ฝ่าวิกฤติโควิด สร้างรายได้ให้กับชุมชน ได้ถึงปี ละ 8 ครั้งเลยทีเดียว รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วย จะเป็นยังไงไปดูกัน

ร.ท.พานทอง ทอนแสง รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ภูขัดภูเมี่ยงภูสอยดาว กล่าวว่า พื้นที่แห่งนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมา 9 ครั้ง โดยมีโครงการพระราชดำริ มีสมาชิกกว่า 1,000 คน ที่นี่เจริญได้เพราะพระองค์ท่าน ชาวบ้านต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้

ร.ต.วันนา วรรณไสย ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า แต่เดิมชาวบ้านเคยทำไร่ข้าวโพด แต่หันมาปลูกผักปลอดสารพิษ  ภายในโรงเรือน ภายใต้มาตรฐานการรับรองของกรมวิชาการเกษตร  ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 14 ครอบครัว มีโรงเรือนทั้งหมด 47 โรงเรือน  โรงเรือนต่อรอบละ 5,000 -20,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดของผัก  ปัจจุบันทำการผลิตผักอินทรีย์ส่งให้กับบริษัทที่ จ.สมุทรสาคร บางส่วนก็ส่งขายท้องตลาดทั่วไป โดยผักที่ผลิตก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นพวกสลัด 3 ประเภท 3 ชนิดคือ คอสเขียว  กรีนโอ๊ด เรดโอ๊ค จะตัดส่งให้กับบริษัท เพื่อนำไปแปรรูปส่งให้กับลูกค้าอีกครั้ง

ประธานกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์รักษ์น้ำลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง กล่าวว่า เกษตรกร ที่ปลูกผัก สามารถส่งขายในปีหนึ่ง ตัดขายได้ประมาณ 8 ครั้ง ขายครั้งละ 3-4 หมื่นบาท ผักทั้งหมดใช้ระบบอินทรีย์ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ชีวพันธุ์โครงการหลวง  สิ่งที่ได้จากการปลูกผัก คือได้ป่าคืน ปลอดโรคมะเร็ง ประชาชนปลอดภัยจากสารเคมีด้วยนะคะ แจ๋วจริงๆ

ที่ผ่านมาได้ประสบปัญหาวิกฤติโควิด แต่ชาวบ้านที่นี้ก็จะตัดผักขายให้กับชุมชนด้วยกันเอง และกระจายให้กับทางจังหวัดพิษณุโลก ขายทางออนไลน์ ก็สามารถผ่านวิกฤติดังกล่าวไปได้บ้าง จนกระทั่งในช่วงนี้ทางบริษัทที่รับซื้อกลับมารับซื้อเหมือนเดิมแล้ว

นางศศิวัณย์ ศรีพรหม นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลก  เปิดเผยว่า ยังได้ส่งเสริมให้พื้นที่บ้านเทอดชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยววีถีชุมชน ชมแหล่งปลูกผักอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือตอนล่าง นอกจากจะได้ชมวิถีชาวไทยภูเขาเผ่าม้งแล้ว ยังสามารถสัมผัสอากาศที่เย็นต่อเนื่องตลอดทั้งปี เนื่องจากเป็นพื้นที่สูงกว่าระดับน้ำทะเล กว่า 1,000 เมตร โดยมีโฮมสเตย์ให้นักท่องเที่ยวได้มาพักกันกว่า 10 หลัง มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกับ สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า หรือจะเดินทางไปต่อที่อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้อีกด้วย

ความร่วมมือของชุมชน ทำให้เกิด บ้านเทอดชาติ จันลั่นทุ่งขอชื่นชมนะคะ ใครอยากไปชมผักสดๆปลอดสารพิษกับจันบ้าง ยกมือขึ้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co