พาณิชย์ เอาจริง ร้านค้าร่วมโครงการรัฐ โก่งราคา เจอดำเนินคดี ติดคุก 7 ปี

สั่งตรวจสอบ! พาณิชย์ สั่งเช็ก ร้านค้าร่วมโครงการรัฐ เจอฉวยโอกาสขึ้นราคา ดำเนินคดีอาญา ปรับ 140,000 บาท ติดคุก อีก 7 ปี
พาณิชย์ เอาจริง ร้านค้าร่วมโครงการรัฐ โก่งราคา เจอดำเนินคดี ติดคุก 7 ปี

จากกรณี มีการเผยแพร่ข่าวที่เกี่ยวกับการโก่งราคา ที่เข้าร่วมโครงการโครงการเราชนะ คนละครึ่ง และ ม33.เรารักกัน

ล่าสุด กระทรวงพาณิชย์ ประกาศเอาจริงเพิกถอนสิทธิ์ร้านธงฟ้าที่ทำผิดเงื่อนไขโครงการรั โดยนายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะโฆษกกระทรวง เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสั่งการให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการกำกับดูแล ไม่ให้มีการจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร และปิดป้ายแสดงสินค้าให้ชัดเจน ตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 โดยให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายสินค้า โดยเฉพาะกลุ่มร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการของรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นเราชนะ คนละครึ่ง รวมถึงร้านธงฟ้าประชารัฐ อย่างใกล้ชิด พร้อมชี้แจงสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตาม พรบ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการฯ ให้มีการปิดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจน ตรวจสอบการจำหน่าย และป้องปรามการฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าแพงเกินสมควร กรณีมีข้อร้องเรียนการกระทำความผิด ให้ดำเนินการตรวจสอบโดยเร็วและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด และรายงานผลให้กระทรวงฯ ทราบทันที

เพื่อให้เป็นที่รับรู้แก่ประชาชนทั่วไป ให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประชาสัมพันธ์การดำเนินการ โดยเน้นการป้องปรามการกระทำความผิดของร้านค้า หากพบหลักฐานว่าร้านค้าใดจำหน่ายสินค้าราคาแพงเกินสมควร จะถูกดำเนินคดีตามมาตรา 29 โดยมีโทษปรับไม่เกิน 140,000 บาท จำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ หากประชาชนพบการกระทำความผิดให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศภาพจาก เพจ กระทรวงพาณิชย์

ภาพจาก เพจ กระทรวงพาณิชย์
ภาพจาก เพจ กระทรวงพาณิชย์

นอกจากนี้ ได้มีการเปิดเผย ถึง 5 กฏเหล็กสำหรับร้านธงฟ้า ที่ห้ามทำ ประกอบไปด้วย

1.ห้ามจำหน่ายบุหรี่ -เหล้า ,เบียร์ ให้ผู้ถือบัตร

2.ห้ามยึดบัตรลูกค้า

3.ห้ามรับ / แลกสิทธิเป็นเงินสด

4.ห้ามเอาเปรียบและขายเกินราคาที่กำหนด

5.ห้ามบังคับการซื้อ / ขายสินค้า หากประชาชนพบร้านค้าที่ฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า หรือไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้า

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co