พี่ใหญ่ชั้นปฐม สมัคร ประธานนักเรียน ให้น้องเล็กชั้นอนุบาล เลือกตั้ง

พี่ใหญ่ชั้นปฐม ตั้งพรรคลงสมัคร ประธานนักเรียน ให้น้องเล็กชั้นอนุบาลเลือกตั้ง น้องๆส่งเสียงเฮลั่นช่วงนับคะแนน
พี่ใหญ่ชั้นปฐม สมัคร ประธานนักเรียน ให้น้องเล็กชั้นอนุบาล เลือกตั้ง

วัยรุ่นฟันน้ำนม วัยอนุบาลหัดเลือกตั้ง หย่อนบัตรลงหีบ เลือกประธานห้อง^^

วันนี้ (05 ก.ค. 65) โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม จัดการเลือกตั้ง ประธานนักเรียน ระดับปฐมวัย เพื่อปลูกฝังให้เด็กในวัยอนุบาลมีพื้นฐานความเข้าใจในการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งรู้จักบทบาทหน้าที่ของการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ช่วงการหย่อนบัตรลงหีบนั้น กองเชียร์ต่างร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

ซึ่งการเลือกตั้งประธานนักเรียนระดับปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 และอนุบาล 3 รวม 8 ห้อง 240 คน คุณครูตั้งใจให้บรรยากาศการเลือกตั้งเหมือนการเลือกตั้งระดับชาติ ตั้งแต่การหาเสียงเลือกตั้งไปจนถึงเข้าคูหากาเบอร์ที่ชอบ

สำหรับผู้มีสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งเป็นนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยทั้ง 4 ห้องจะมีการเลือกผู้แทน เพื่อนๆ ในห้องจะถือว่าเป็นผู้สนับสนุน หรือหัวคะแนนเพื่อช่วยกันหาเสียงก่อนวันเลือกตั้ง ในปีนี้ผู้สมัครแต่ละหมายเลขได้กำหนดนโยบายที่แตกต่างกัน ไฮไลท์ของกิจกรรมนี้อยู่ที่การจำลองสถานการณ์เหมือนการเลือกตั้งของผู้ใหญ่ โดยผู้ที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงต้องมีอายุตั้งแต่ 3 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง มีคูหาที่มีขนาดเหมาะสมกับผู้มีสิทธิ์ออกเสียง มีการตรวจบัตรนักเรียน มีบัตรลงคะแนน มีหีบบัตร และมีการตรวจนับคะแนน ทุกขั้นตอนจะทำเหมือนจริงทั้งหมด โดยใช้เวลาช่วงเช้าและช่วงว่าง ในการหาเสียงในสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

ซึ่งเมื่อมีการขานคะแนนก็มีกองเชียร์ร้องเฮ ทำให้บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและสนุกสนาน

นายเจษฎา ณ พัทลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม กล่าวว่า โรงเรียนเน้นปูพื้นฐานความพร้อมให้กับนักเรียนใน 4 ด้าน ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยไม่ได้เน้นเฉพาะด้านวิชาการเพียงอย่างเดียว ซึ่งจะเป็นการจัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเสริมประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็ก เช่น การเลือกตั้งประธานนักเรียนนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังในเรื่อง ระบอบประชาธิปไตย ให้กับนักเรียนอนุบาลผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งเด็กๆ จะได้เรียนรู้เรื่องการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รู้จักกับการหาเสียงของผู้สมัคร และฝึกการทำงานเป็นทีม ซึ่งทุกขั้นตอนทำเหมือนจริงทั้งหมดเพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้อย่างเต็มที่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co