มกอช. อบรม เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานปาล์มน้ำมัน

มกอช. จัดการ อบรม เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานปาล์มน้ำมัน และน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน
มกอช. อบรม เพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานปาล์มน้ำมัน
มกอช. จัดการ อบรมภาพ อีจัน

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ หรือ มกอช. โดยกองส่งเสริมมาตรฐาน (กสม.) ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาที่ปรึกษาด้านมาตรฐานปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน ตามแผนงานเกษตรแม่นยำ 2 ล้านไร่ ในรูปแบบการบรรยายออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8-10 กันยายน ที่ผ่านมา

โดยมีวิทยากรมากความรู้และประสบการณ์ มาบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม อาทิ

-หลักการผลิตปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างยั่งยืน มาตรฐาน GPA สำหรับปาล์มน้ำมัน

-การตรวจรับรองตามมาตรฐาน GAP สำหรับปาล์มน้ำมัน

ทั้งนี้ยังได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากผู้เข้าอบรมจากทั่วประเทศ ที่ให้ความสนใจในโครงการเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ โดยทาง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) หวังว่าจะมีโอกาสจัดโครงการดี ๆ แบบนี้ ให้ผู้ที่สนใจ ได้เข้าร่วมโครงการอีกแน่นอน

Related Stories

No stories found.