มติ ครม.ลดภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" จากต่างประเทศ​ 20​%

ที่ประชุม ครม. มีมติลดภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" จากต่างประเทศ​ 20​% บรรเทาภาระค่าใช้จ่าย สนับสนุนความปลอดภัย
มติ ครม.ลดภาษีนำเข้า "คาร์ซีท" จากต่างประเทศ​ 20​%

วันนี้ (28 มิ.ย.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบประกาศร่างกระทรวงการคลังกำหนดยกเว้นอากรที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ "คาร์ซีท" ที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ปี นับจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และให้จัดเก็บอัตราอากรร้อยละ 20 ตามเดิมนับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป เป็นการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชน สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและร่างกายของประชาชน ทำให้เกิดการใช้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก เป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 กรณีกำหนดให้​รถยนต์​ติดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 4 กันยายน 2565

นายธนกร กล่าวต่อว่า เนื่องจากตลาดที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากต่างประเทศ และมีผู้ประกอบการไทยที่ผลิตที่นั่งสำหรับเด็กจำนวนน้อย ส่งผลให้ที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็กมีจำนวนไม่มากพอทำให้ผู้ประกอบการไม่ค่อยมีการลงทุน อย่างไรก็ตาม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเห็นว่าการลดอัตราอากรขาเข้าสำหรับที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือ "คาร์ซีท" เป็นระยะเวลา 1 ปีจะเป็นการสนับสนุนการลดราคาให้กับผู้บริโภค ประกอบกับการบังคับใช้ พ.ร.บ.จราจรทางบก ฉบับที่ 13 คาดการณ์ว่าจะมีปริมาณความต้องการใช้ในประเทศสูงขึ้น และจะทำให้ผู้ประกอบการไทยสนใจที่จะลงทุนผลิตที่นั่งสำหรับเด็กในประเทศไทยมากขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co