มมส.ประกาศ ปี 65 ยกเลิกกิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกาศ ยกเลิกกิจกรรม Sotus หากพบมีการจัด จะยุติกิจกรรมนั้นทันที
มมส.ประกาศ ปี 65 ยกเลิกกิจกรรมละเมิดสิทธิมนุษยชน

มมส. ขอเอาด้วย ยกเลิก SOTUS!

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : MSU Student Organization ประกาศ ปีการศึกษา 2565 ขอแสดงจุดยืน และประกาศ "ยกเลิกกิจกรรม Sotus และกิจกรรมที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ" รวมถึงกิจกรรมขององค์กรนิสิต สโมสรนิสิต หรืออื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง มีกิจกรรมลักษณะดังกล่าว

โดยในปีนี้ ทางกองกิจการนิสิต องค์การนิสิต และสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ มีรูปแบบการจัดกิจกรรมรับน้องอย่างสร้างสรรค์ ปราศจากกิจกรรม Sotus และการละเมิดสิทธิมนุษยชน หากพบว่ายังมีการกระทำ หรือ การจัดกิจกรรมในลักษณะ Sotus และละเมิดสิทธิมนุษยชน ทั้งในระดับสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยอยู่ จะยุติการจัดกิจกรรมนั้นโดยทันที ไม่ว่ากรณีใด ๆ

*อ้างอิงตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม*

ขอบคุณภาพเเละข้อมูล : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม : MSU Student Organization

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co