มหาดไทย ขยายเวลา ทำบัตรประชาชนใหม่ ถึงสิ้นปีนี้

ไม่ต้องรีบ! มหาดไทย ขยายเวลา ทำบัตรประชาชนใหม่ ถึงสิ้นปีนี้ ธันวาคม 2564
มหาดไทย ขยายเวลา ทำบัตรประชาชนใหม่ ถึงสิ้นปีนี้

ใครจะทำบัตรประชาชนใหม่ หรือ เปลี่ยนบัตร ไม่ต้องรีบค่ะ!!!

วันนี้ 29 สิงหาคม 2564 เพตเฟซบุ๊ก ศูนย์โควิด 19 โพสต์ข้อมูลว่า “กระทรวงมหาดไทย ขยายเวลาการขอมีบัตรประชาชนใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ จากเดิมสิ้นสุด 31 สิงหาคม 64

ขยายไปเป็น วันที่ 31 ธันวาม 64 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด

ซึ่งจากเดิมที่กฎหมายกำหนด ให้การขอทำบัตรประชาชน ในกรณีมีบัตรครั้งแรก บัตรหมดอายุ บัตรหายหรือถูกทำลาย จะต้องติดต่อขอทำบัตรใหม่ ภายใน 60 วัน หากพ้นกำหนดต้องเสียค่าปรับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. 1548

ที่มา : กระทรวงมหาดไทย PR

คลิปอีจันแนะนำ
ไกลแค่ไหนก็ไปส่งถึงที่ #อีจันส่งต่อ 1,000 เตียงสนามสู้โควิด
อีจัน
www.ejan.co