มหาสารคามต้องรอด! ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ สกัดโควิด 19

มหาสารคาม จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ ตลาดพื้นที่พบผู้ติดเชื้อ พร้อมตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน สกัดโควิด 19
มหาสารคามต้องรอด! ผู้ว่าฯ จัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ สกัดโควิด 19

บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ มหาสารคาม!!! สกัดเชื้อโควิด 19

วันนี้(3 ก.พ. 64) ตั้งแต่เวลา 08.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม เปิดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ และตรวจคัดกรองเชิงรุกแบบเคาะประตูบ้าน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งแจกจ่ายอุปกรณ์ในการปฏิบัติภารกิจ เช่น เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ให้แก่ผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อออกปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต่อมาผู้ว่าราชการ จังหวัดมหาสารคาม ได้นำผู้ที่ร่วมกิจกรรม ทั้งหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรท้องถิ่น อสม. อปพร. และอาสาสมัครจิตอาสา ร่วมเดินรณรงค์จากหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม ไปที่บริเวณหอนาฬิกา ทำการแสดงพลังเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในจังหวัดมหาสารคาม พร้อมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยโควิด โดยเฉพาะผู้ป่วยรายล่าสุด เป็นแพทย์ในคลินิกเอกชน ที่ติดเชื้อจากการตรวจรักษาผู้ป่วยโควิด กลุ่มงานเลี้ยงโต๊ะแชร์ ที่เข้ามาตรวจในช่วงที่ยังไม่มีอาการป่วยชัดเจน โดยแพทย์รายนี้ นับเป็นรายที่ 18 ของจังหวัดมหาสารคาม

จากนั้นได้มีการ บิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ ล้างทำความสะอาดตลาดในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคาม พื้นที่ ต.ขามเรียง และ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย และออกตรวจวัดอุณหภูมิของประชาชนทั้ง 30 ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาสารคามแบบเคาะประตูบ้าน และถ้าพบผู้ใดมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศา จะนำเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 หรือไม่

ทั้งนี้ ยอดผู้ป่วยโควิด 19 สะสมใน จ.มหาสารคาม มีผู้ติดเชื้อระลอกใหม่รวมแล้ว 18 ราย จังหวัดมหาสารคาม จึงได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม กำหนดให้พื้นที่ อ.เมืองมหาสารคาม และ ต.ท่าขอนยาง ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และได้กำหนดมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่เฝ้าระวัง เพื่อให้สถานการณ์ในจังหวัดมหาสารคามคลี่คลายสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co