มะเร็งคร่าชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จากภาวะ ตับ – ไต วายเฉียบพลัน

มะเร็งคร่าชีวิต ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา จากภาวะ ตับ – ไต วายเฉียบพลัน

“ กมล เชียงวงค์ ” ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี จากภาวะ ตับ – ไต วายเฉียบพลัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม หลังป่วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ระยะลุกลาม

เมื่อวานนี้(12 ก.พ. 64) เวลา 20.49 น. ได้รับแจ้งว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เสียชีวิตแล้ว หลังเข้ารับการรักษาครั้งสุดท้ายที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่าระบบการทำงานอวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 59 ปี โดยในช่วงเย็นวานนี้ได้มีพิธีน้ำหลวงอาบศพ ที่วัดศรีโคมคำ อ.เมือง จ.พะเยา

โดยโรงพยาบาลพะเยา ได้แถลงการณ์ว่า นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ถึงแก่อนิจกรรม เนื่องด้วย นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา เข้ารับการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลพะเยา เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ด้วยโรคมะเร็งทางเดินน้ำดี ระยะลุกลาม โดยแสดงอาการติดเชื้อในระบบหางเดินปัสสาวะ และภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหาร ส่งผลให้เกิดภาวะโลหิตจาง ต่อมาในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดภาวะหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน ประกอบกับภาวะแข็งตัวของเลือดผิดปกติ อันเนื่องมาจากภาวะตับวายเฉียบพลัน โดยคณะแพทย์และพยาบาล ได้ดำเนินการรักษาอาการต่างๆ การรักษาระบบหายใจล้มเหลว ด้วยเครื่องช่วยหายใจ ให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ให้เลือดและส่วนประกอบของเลือด พบภาวะการติดเชื้อในระบบทางเดินน้ำดี ส่งผลให้ความดันโลหิตลดลง คณะแพทย์และพยาบาล วางแผนและดำเนินการรักษา ด้วยยาปฏิชีวนะและยาเพิ่มความดันโลหิต ต่อมาวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เกิดภาวะไตวายเฉียบพลัน และตับวายเฉียบพลัน คณะแพทย์และพยาบาลได้วางแผนและดำเนินการรักษา ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด พบว่า มีอาการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสำคัญในร่างกายและไม่ตอบสนองต่อการรักษา จนกระทั่งวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ระบบการทำงานอวัยวะภายในร่างกายล้มเหลวหลายระบบ ส่งผลให้ ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ในเวลา 20.49 ณ หอผู้ป่วยหนัก โรงพยาบาลพะเยา

สำหรับประวัติ ผู้ว่าราชการ จังหวัดพะเยา " นายกมล เชียงวงค์ "

ประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม

– โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่

– โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่

– พบ.ม. (รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

– หลักสูตรนายอำเภอรุ่นที่ 48

– หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 54

– หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 59

ประวัติการทำงาน

– 25 มกราคม 2550 ตำแหน่ง นายอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครอง 8) อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

– 24 สิงหาคม 2552 ตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

– 14 กันยายน 2552 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ ส่วนการทะเบียนทั่วไป สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง

– 9 พฤษภาคม 2554 ตำแหน่ง รับโอนมาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน (ผู้อำนวยการ) สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– 12 มีนาคม 2555 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– 18 กุมภาพันธ์ 2556 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดน่าน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– 10 กุมภาพันธ์ 2557 ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด สำนักงานจังหวัดแพร่ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

– 1 ตุลาคม 2558 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

– 10 ตุลาคม 2559 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

– 1 ตุลาคม 2560 ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ

– 1 ตุลาคม 2561 ตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย

– 1 ตุลาคม 2562 ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา

No stories found.
!<-- Anymind Script -->
อีจัน
www.ejan.co