มาตรการ ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค. 64) เชื่อลดการกระทำผิดซ้ำ

กรมการขนส่งทางบก เริ่ม มาตรการ ตัดแต้มใบขับขี่ รถขนส่งและรถสาธารณะ วันนี้ (1 ธ.ค. 64) มุ่งลด การกระทำผิดซ้ำ
มาตรการ ตัดแต้มใบขับขี่ เริ่มวันนี้ (1 ธ.ค. 64) เชื่อลดการกระทำผิดซ้ำ

เริ่มแล้ววันนี้ (1 ธ.ค. 64) มาตรการตัดแต้มใบขับขี่ หลังจากที่ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยเมื่อวานนี้ (30 พ.ย. 64) ว่า นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบนโยบายให้กรมการขนส่งทางบก นำระบบตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ มาดำเนินการบังคับใช้กับผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง ที่กระทำผิดตาม พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หรือ พ.ร.บ. รถยนต์ โดยได้นำระบบการบันทึกคะแนน การตัดคะแนนมาใช้เป็นเกณฑ์ ในการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตขับรถ และให้ผู้กระทำผิดที่ถูกตัดคะแนนต้องเข้ารับการอบรมและทดสอบ เพื่อควบคุมพฤติกรรมการขับรถและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องปรามและลดการกระทำผิดซ้ำ โดยเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับมาตรการตัดแต้มรถยนต์และรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล ตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก ที่เป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

สำหรับแนวทางดำเนินการ ตามมาตรการตัดแต้มใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ ของกรมการขนส่งทางบก กำหนดให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ มีคะแนน 100 คะแนน เมื่อผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถขนส่งและรถสาธารณะ กระทำผิดกฎหมายตามข้อหาที่กำหนด และชำระค่าปรับเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกประวัติการกระทำผิด และการตัดคะแนนไว้ในระบบงาน โดยการตัดคะแนนจะแบ่งกลุ่มข้อหาความผิด เป็น 3 กลุ่ม ตามความร้ายแรงของการกระทำความผิด กลุ่มที่ 1 ตัดคะแนนครั้งละ 10 คะแนน กลุ่มที่ 2 ตัดคะแนนครั้งละ 20 คะแนน และกลุ่มที่ 3 ตัดคะแนนครั้งละ 30 คะแนน ซึ่งสามารถศึกษาข้อหาความผิดแต่ละกลุ่ม ได้ทางเว็บไซต์ของกรมการขนส่งทางบก https://www.dlt.go.th/th และเพจเฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า กรมการขนส่งทางบกเชื่อมั่นว่ามาตรการ ตัดแต้มใบขับขี่ จะทำให้พฤติกรรมการขับรถและปฏิบัติหน้าที่ของผู้ขับรถบรรทุก รถโดยสาร แท็กซี่ ตุ๊กตุ๊ก จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะนำมาสู่การมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการขนส่งทางถนน และการให้บริการผู้โดยสารรถสาธารณะ

คลิปอีจันแนะนำ
เส้นทางชีวิต “ส้ม” เจ้าสาวเสียโฉม EP.1 อุบัติเหตุ

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co