มูลนิธิปวีณาฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ 22 ปี สู่หน่วยงาน เด็กและสตรีชายแดนใต้

หัวใจมุ่งมั่น! มูลนิธิปวีณาฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ 22 ปี สู่หน่วยงาน เด็กและสตรีชายแดนใต้
มูลนิธิปวีณาฯ ถ่ายทอดประสบการณ์ 22 ปี สู่หน่วยงาน เด็กและสตรีชายแดนใต้

หัวใจมุ่งมั่น เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงชายแดนใต้

บ่ายวันนี้ (22 มี.ค. 64) สมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ หรือ กลุ่มลูกเหรียง และ คณะกรรมการศูนย์ประสานงานเพื่อเด็กและสตรีชายแดนใต้ (ศป.ดส.) เดินทางมาศึกษาดูงาน กับนางปวีณา หงสกุล ประธานมูลนิธิปวีณาฯ ที่เป็นกระบอกเสียง ช่วยเหลือ เรียกร้อง ความเป็นธรรมให้กับเด็กและสตรี ตลอด 22 ปีที่ทำงานบูรณาการร่วมกับภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน

นางปวีณา หงสกุล ถ่ายทอดประสบการณ์ เคสต่างๆ ที่ได้เข้าช่วยเหลือ เด็กและสตรีตกเป็นเหยื่อความรุนแรง ในรูปแบบต่างๆ

ทุกคนตั้งใจฟังด้วยความมุ่งมั่น เพื่อนำแนงทาง เพื่อนำแนวทางไป ช่วยเหลือเด็กและสตรี 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้

จันนับถือหัวใจทุกท่านค่ะ ที่เป็นอีกหนึ่งแรงสำคัญ ช่วยเหลือลูกหลานของเรา

อีจัน
www.ejan.co