มูลนิธิสืบฯ ส่งหนังสือถึง บิ๊กตู่ ให้พิจารณางบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่อนหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี ขอพิจารณาการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง หลังถูกลดลงเกือบ 50% กระทบต่อสวัสดิการ - คุณภาพชีวิตของคนทำงานระดับล่าง
มูลนิธิสืบฯ ส่งหนังสือถึง บิ๊กตู่ ให้พิจารณางบด้านสิ่งแวดล้อมอีกครั้ง

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งหนังสื่อถึง นายกฯ

หลังพบว่า งบประมาณจ้างงาน จนท.พิทักษ์ป่า ลดลง อาจถูกเลิกจ้าง 50%

โดยข้อความในหนังสือ ถูกโพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ระบุข้อความว่า

มูลนิธิสืบฯ ยื่นหนังสือถึง นายกรัฐมนตรี เพื่อให้พิจารณาการจัดสรรงบประมาณจ้างงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า หลังมีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ กระทบพนักงานจ้างเหมาของอุทยานและอาจถูกเลิกจ้างสูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์

เนื้อหาหนังสือได้เรียนถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เรื่อง โปรดพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณในการจัดจ้างพนักงานพิทักษ์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยมีรายเอียดดังนี้

การเรียกร้องในครั้งนี้ สืบเนื่องจากกรณีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เหลือเพียง 8,534 ล้านบาท จากเดิมในปี 2564 ได้งบประมาณ 16,143 ล้านบาท หรือลดลงกว่า 47 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับการจัดเก็บเงินรายได้อุทยานแห่งชาติจำนวน 155 แห่ง จากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ในปี 2564 นั้นลดลงกว่า 975 ล้านบาท โดยมีเงินรายได้จากค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ จำนวน 390,862,987 ล้านบาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่จัดเก็บเงินรายได้รวมกว่า 1,366,711,004 ล้านบาท นั้นได้ส่งผลกระทบต่อกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ต่อการจัดจ้างพนักงานพิทักษ์ป่า (พนักงานจ้างเหมา) ในการดูแลและคุ้มครองผืนป่าและสัตว์ป่า ในพื้นที่อนุรักษ์ ซึ่งถูกเลิกจ้างถึง 50 เปอร์เซ็นต์

พนักงานพิทักษ์ป่าคือบุคลากรสำคัญของการดูแลปกป้องทรัพยากรธรรมชาติจากการใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol) ที่ต้องใช้บุคลากรในการเดินลาดตระเวนพร้อมเก็บข้อมูลเชิงนิเวศ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ การขาดบุคลากรเหล่านี้มีผลโดยตรงต่อการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่าของประเทศ

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า ซึ่งได้สนับสนุนและทำงานร่วมกับกรมอุทยานฯ มาอย่างต่อเนื่องจนเกิดรูปธรรมด้านการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผ่านการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างชัดเจน โดยเฉพาะในกลุ่มป่าตะวันตก ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่ได้ สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์สามารถฟื้นฟูจำนวนประชากร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลมาจากการทำงานอย่างหนักของพนักงานพิทักษ์ป่า ทว่าการเลิกจ้างพนักงานพิทักษ์ป่าจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการพื้นที่ และป้องปรามภัยคุกคามต่าง ๆ และยังกระทบต่อสวัสดิภาพ สวัสดิการ และคุณภาพชีวิตของคนทำงานระดับล่าง

มูลนิธิฯ จึงขอให้ท่านนายกรัฐมนตรี โปรดพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2565 อีกครั้ง และหารือแนวทางแก้ไขสภาพปัญหาดังกล่าว เพื่อให้งานดูแลทรัพยากรธรรมชาติ ผืนป่า และสัตว์ป่า อันเป็นฐานแห่งความมั่นคงของประเทศ และเป็นตัวแปรสำคัญของการต่อสู้กับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่เป็นปัญหาระดับโลก ให้คงอยู่และยังประโยชน์สืบต่อไปภายภาคหน้า

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

ลงชื่อ นายภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

คลิปอีจันแนะนำ
เดือด! ตำรวจไทยไม่พัฒนา?

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co