ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เว้น 7 จังหวัดสีแดงเข้ม!

ประกาศแล้วยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เว้น 7 จังหวัด ยังคงเวลาเคอร์ฟิว ศบค. แจ้งเตรียมรับมือเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว 1 พ.ย.นี้
ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เว้น 7 จังหวัดสีแดงเข้ม!

ศบค.ประยกเลิกเคอฟิว โดยปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด จาก 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด เตรียมเปิดประเทศ วันที่ 1 พ.ย. 64

เมื่อเวลา 13.27 น. วันนี้ (29 ต.ค. 64) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือศบค. แถลงผลการประชุมศบค. ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า ศบค.เห็นชอบปรับระดับของพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (แดงเข้ม) เดิม 23 จังหวัด ปรับลดเป็น 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตาก จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) เดิม 30 จังหวัด ปรับเพิ่มเป็น 38 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชลบุรี จังหวัดชุมพร จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดตรัง จังหวัดตราด จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครนายก จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จัง จังหวัด หวัดสตูลจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดอุบลราชธานี

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) จากเดิม 24 ปรับเป็น 23 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเลย จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุโขทัยจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลาภู จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครพนม จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร และจังหวัดสกลนคร และพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร จังหวัดกระบี่จังหวัดพังงา และจังหวัดภูเก็ต

นอกจากนี้ ศบค.ยังเห็นชอบ ให้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ แต่ยังให้คงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดงเข้ม) ในเวลา 23.00-03.00 น.และยังคง Work from home อย่างน้อยร้อยละ 50 ในหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คน

สถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดแบบรับไปและกลับ ขณะที่สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. กีฬาในร่มห้ามมีผู้ชม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25 % โรงภาพยนตร์ โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหาร พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนผู้ชม 50 % พื้นที่โลก 75% ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสิน และโรงแรม จัดประชุมไม่เกิน 500 คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ต้องไม่แออัด

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ สวนสนุก และสวนน้ำ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.

ร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.หากเปิดบริการเครื่องเล่นสวนสนุก ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

งดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน ส่วนร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม ร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.ยกเว้นการใช้ไอน้ำ เนื่องจากสามารถนำเชื้อโรคได้

สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ส่วนการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน

สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการได้ตามปกติ

สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น. กีฬาในร่ม ผู้ชมไม่เกิน 25 % กีฬากลางแจ้ง ผู้ชมไม่เกิด 50%

โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน พื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศจำกัดจำนวนผู้ชม 75 % ส่วนพื้นที่โล่งจำนวนผู้ชมเป็นไปตามขนาดพื้นที่ ส่วนศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการรวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและโรงแรม สามารถจัดประชุม จัดมหกรรมด้านกีฬาและจัดแสดงสินค้า โดยไม่มีการชิมอาหารไม่เกิน 500 คนตามขนาดพื้นที่

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและซิตี้มอลล์เปิดได้ตามเวลาปกติ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เปิดตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ แต่ไม่เปิดสวนสนุกและสวนน้ำส่วนร้านสะดวกซื้อ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ เปิดตามเวลาปกติไม่เกินเวลา 23.00 น. และงดการจำหน่ายและงดดื่มสุราในร้าน

ตลาดและตลาดนัด เปิดตามเวลาปกติ

ร้านเสริมสวย ร้านนวด สปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 23.00 น.

พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 500 คน

สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ

สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติจัดการแข่งขันได้แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 50 % กีฬากลางแจ้งไม่เกิน 75 %

โรงภาพยนต์โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดได้ตามปกติ จำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม จัดประชุมจัดมหกรรมด้านกีฬา จัดแสดงสินค้าชิมอาหารได้และจัดงานอื่นๆ ได้ แต่ไม่เกิน 1,000 คน

ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าและซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามเวลาปกติ ร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหารบริโภคในร้านได้ เปิดได้ปกติ แต่ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์ในพื้นที่ และงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน เปิดสวนสนุกและสวนน้ำได้ เฉพาะพื้นที่โล่ง

ร้านสะดวกซื้อ ตลาด และตลาดนัด เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ

ร้านเสริมสวย ร้านนวดสปา สถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 24.00 น

พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) ไม่ห้ามออกนอกเคหสถาน Work from home หน่วยงานของรัฐผู้ประกอบการภาคเอกชนดำเนินการได้ตามความเหมาะสม ยกเว้นกรุงเทพฯ และปริมณฑลอย่างน้อย 70% ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 1,000 คน

สถานรับเลี้ยงเด็กและสถานดูแลผู้สูงอายุ เปิดดำเนินการตามปกติ

สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดบริการได้ตามเวลาปกติ จัดการแข่งขันได้ แต่จำกัดจำนวนผู้ชม กีฬาในร่มผู้ชมไม่เกิน 75 % กีฬากลางแจ้งผู้ชมตามความจุของสนามและมาตรการเว้นระยะห่าง

โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดได้ตามปกติจำนวนผู้ชมตามมาตรการที่กำหนด

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสินค้าและในโรงแรม สามารถจัดงานได้ตามความเหมาะสม

ศูนย์การค้าห้างสรรพสินค้าและซิตี้มอลล์ เปิดบริการได้ตามปกติ ส่วนร้านอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ เปิดได้ตามปกติ แต่ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯพิจารณากำหนดเวลาปิดตามสถานการณ์พื้นที่

ร้านเสริมสวย ร้านนวดสปาสถานเสริมความงาม และร้านสัก เปิดบริการได้ตามปกติ

คลิปอีจันแนะนำ
ช่างทาสี ลั่นไม่ให้อภัยคนตัดเชือก!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co