ยธ. มอบเงินเยียวยา เเม่เเตงโม 110,000 บาท

กระทรวงยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิฯ มอบเงินเยียวยา ค่าขาดอุปกรณ์เลี้ยงดู ค่าทำศพ เเม่ภนิดา กรณีเเตงโมตกเรือ จำนวน 110,000 บาท
ยธ. มอบเงินเยียวยา เเม่เเตงโม 110,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม เยียวยาเเม่เเตงโม 110,000 บาท

(9 มิ.ย.65) ณ ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข อาคารกระทรวงยุติธรรม
ว่าที่ร้อยตรีธนกฤต จิตรอารีรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เเละเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับทายาทผู้เสียชีวิต กรณีเเตงโม ภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ ตกเรือเสียชีวิต เมื่อวันที่ 24 ก.พ.65

ต่อมา กระทรวงยุติธรรม ได้มีการแจ้งสิทธิแก่ทายาทผู้เสียหาย และนำเรื่องเข้าประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนฯ ประจำจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 20 พ.ค.65 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ วินิจฉัยให้จ่ายค่าตอบแทนความเสียหาย ให้แก่ นางภนิดา ศิระยุทธโยธิน มารดา (ทายาทผู้เสียชีวิต) เป็นค่าตอบแทนกรณีผู้เสียหายถึงแก่ความตาย จำนวน 50,000 บาท ค่าจัดการศพ จำนวน 20,000 บาท
และค่าขาดอุปกรณ์เลี้ยงดู จำนวน 40,000 บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 110,000 บาท ในวันนี้จึงได้มีการมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาท ดังกล่าว

"กระทรวงยุติธรรม โดยกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พร้อมให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม หรือผู้เสียหายในคดีอาญา ถูกยิง ถูกแทง ถูกฆ่า ถูกข่มขืน ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต โดยที่ตนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น มีสิทธิได้รับการช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมาย ซึ่งสามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่ ส่วนกลาง (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ) และส่วนภูมิภาค (สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทุกแห่งทั่วประเทศ) หรือติดต่อที่สายด่วนยุติธรรม โทร. 1111 กด 77 ฟรีตลอด 24 ชั่วโมง"

คลิปอีจันแนะนำ
ชี้แจง ปมหลักฐานใหม่! คดีแตงโม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co