ยอด #โควิดสระแก้ว พุ่ง 58 ราย

เสี่ยงสูง 1,290 ราย ลูกคหบดีเที่ยว คลัสเตอร์ทองหล่อ ต้นตอ โควิดสระแก้ว พุ่ง 58 ราย
ยอด #โควิดสระแก้ว  พุ่ง 58 ราย

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่จังหวัดสระแก้ว ล่าสุดวันนี้พบผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เฉพาะพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว มีจำนวน 58 ราย โดยต้นตอของการระบาดโควิด-19 นั้น มาจากกลุ่มนักธุรกิจที่ไปเที่ยว คริสตัลคลับ ทองหล่อ เมื่อวันที่ 27 มีนาคมที่ผ่านมา และมีผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง 1,290 ราย และมีความเสี่ยงต่ำ 867 ราย

ความน่ากังวลของสถานการณ์ โควิด-19 คือ การแพร่ระบาดในครั้งนี้ ไม่มีการแสดงอาการ ที่สำคัญต้องตรวจซ้ำถึง 2 ครั้ง จึงจะทราบผล ซึ่งจากการสอบสวนโรคจากผู้ป่วยทั้งหมด ทำให้ได้ไทม์ไลน์วัน เวลา การเดินทางไปสถานที่ต่างๆ 42 แห่ง โดยทางสาธารณสุขจังหวัดได้เผยแพร่ข้อมูลสถานที่เสี่ยงออกมาเป็นระยะๆ และขณะนี้ได้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อในสถานที่เสี่ยงแล้ว ส่วนผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูง 1,290 ราย และมีความเสี่ยงต่ำ 867 ราย สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการตามมาตรการต่อ

่วนการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ โควิด-19 ของสระแก้ว ตั้งโรงพยาบาลสนามใน 3 พื้นที่ พร้อมแยกผู้ป่วยที่ไม่มีอาการ และผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุออกจากกันเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค ขณะที่มาตรการเฝ้าระวัง เป็นการรณรงค์การค้นหาเชิงรุก เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรค ซึ่งขณะนี้มี 3,000 คน ที่สมัครใจในการตรววจหาเชื้อ ซึ่งหากค้นหาได้เร็วจะสามารถยับยั้งการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ยังเปิดบริการจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับผู้ที่เดินทางไปในสถานที่เสี่ยง หรือไม่แน่ใจว่าตนเองเสี่ยงต่อการรับเชื้อหรือไม่ ให้เดินทางไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทันที ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งในจังหวัดสระแก้ว โดยขอให้โทรสายด่วนของแต่ละโรงพยาบาลก่อนล่วงหน้า ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โทร 081-982-4747 ,โรงพยาบาลคลองหาด โทร 086-836-3826 ,โรงพยาบาลตาพระยา โทร 096-915-1922 ,โรงพยาบาลวังน้ำเย็น โทร 082-970-3122 ,โรงพยาบาลวัฒนานคร โทร 084-362-9988 ,โรงพยาบาลอรัญประเทศ 066-114-2876 ,โรงพยาบาลเขาฉกรรจ์ โทร 092-279-9878 ,โรงพยาบาลโคกสูง โทร 098-958-9463 และโรงพยาบาลวังสมบูรณ์ โทร 080-633-5492

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co