"ยิ่งใช้ยิ่งได้" โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านคนมีกำลังซื้อ 21 มิ.ย. 64 เปิดลงทะเบียนวันแรก - เปิดเงื่อนไข

เปิดเงื่อนไข โครงการ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" 21 มิ.ย. 64 เปิดลงทะเบียนวันแรก ตั้งเป้า 4 ล้านสิทธิ กระตุ้นเศรษฐกิจผ่านคนมีกำลังซื้อ
"ยิ่งใช้ยิ่งได้" โครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ ผ่านคนมีกำลังซื้อ 21 มิ.ย. 64 เปิดลงทะเบียนวันแรก - เปิดเงื่อนไข

อีก 1 มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลมาแล้วค่ะ คราวนี้มาในชื่อ "ยิ่งใช้ยิ่งได้" มาดูกัน ว่าเงื่อนไขเป็นไง ใช้ยังไง

โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” คืออะไร?

เป็นโครงการกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศผ่านผู้มีกำลังซื้อค่ะ ตั้งเป้าไว้ที่ 4 ล้านคน

ลงทะเบียนได้ในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่ 06.00 น. – 22.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com หรือผ่าน g-Wallet บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 4 ล้านสิทธิ

ใครมีสิทธิบ้าง?

ต้องมี สัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

ยกเว้น ผู้รับสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ คนละครึ่ง เฟส 3

ไทม์ไลน์โครงการ

21. มิ.ย. 64 เปิดลงทะเบียนผ่าน www.ยิ่งใช้ยิ่งได้.com และแอปฯ เป๋าตัง เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

1 ก.ค. 64 เริ่มใช้เงิน G – Wallet เวลา 06.00 น. – 23.00 น.

7 ส.ค. 64 เริ่มรับ e – voucher เพื่อใช้จ่าย

30 ก.ย. 64 สิ้นสุดการใช้จ่ายเพื่อรับ e – voucher

7 ต.ค. 64 ได้รับ e – voucher ล็อตสุดท้าย

31 ธ.ค. 64 สิ้นสุดโครงการ

*ไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้

สินค้า - บริการ ที่ใช้ได้

- ห้างสรรพสินค้า

- ร้านอาหาร / เครื่องดื่ม

- ความงาม

- ร้านสะดวกซื้อ

- สินค้าทั่วไป

โดยต้องเป็นร้านค้าที่ต้องจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(ไม่รวมถึงสลากกินแบ่ง เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ บัตรกำนัล (gift voucher) บัตรเงินสด (gift card) และสินค้าหรือบริการที่เป็นการชำระค่าสินค้าหรือบริการล่วงหน้า)

วงเงินใช้จ่ายที่จะนำมาคำนวณสิทธิ e-Voucher ไม่เกิน 60,000 บาทต่อคน

ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณสิทธิต้องไม่เกิน 5,000 บาทต่อคนต่อวัน และจะได้รับสิทธิ e- Voucher สะสมสูงสุดไม่เกิน 7,000 บาทต่อคน ตลอดระยะเวลาโครงการ โดยยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 1-40,000 บาทแรก ได้รับ e-Voucher ร้อยละ 10 ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 4,000 บาทต่อคน

ยอดใช้จ่ายจริงตั้งแต่ 40,001-60,000 บาท ได้รับ e-Voucher 15% ของยอดใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อคน ซึ่งสิทธิ e-Voucher จะคืนเป็นวงเงินใน g-Wallet ทุกวันที่ 7 ของเดือนถัดไป โดยสามารถใช้จ่ายด้วย e -Voucher ได้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม - 31 ธันวาคม 2564

ไหนใครลงทะเบียนแล้วบ้าง รีวิวหน่อย...

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co