รถพุ่มพวงทหาร ขายของสดราคาถูกช่วยชาวบ้านสู้วิกฤติหมูแพง

ทหารมาช่วยแล้ว! ทำรถพุ่มพวงออกขายของสดราคาถูกจากศูนย์ฯ ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤติหมูแพง
รถพุ่มพวงทหาร ขายของสดราคาถูกช่วยชาวบ้านสู้วิกฤติหมูแพง

วิกฤติหมูแพง ของสดอื่นๆก็ทยอยปรับราคาขึ้นตามไปด้วย ล่าสุดกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 จัดรถพุ่มพ่วงออกขายตามหมู่บ้าน มีเนื้อหมูสด ผักสด ไข่ไก่ ราคาถูก ช่วยชาวบ้านสู้วิกฤติหมูแพง

โดยเมื่อวานนี้(14 ม.ค. 65) ศูนย์เศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ครบวงจร กองพลทหารราบที่ 5 โดยกองพันทหารช่างที่ 5 กองพลทหารราบที่ 5 ได้นำผลผลิตของโครงการ ฯ ออกจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาด มีการนำรถยนต์ปิคอัพของหน่วย มาดัดแปลงเป็นรถขายกับข้าวหรือรถพุ่มพวง ชื่อ “โครงการตลาดเคลื่อนที่ ถูก สด ดี ถึงหน้าบ้าน”

ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4
ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4
ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4

นอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ออกมาเป็นพ่อค้า ขายสินค้าทางการเกษตร ประกอบด้วย เนื้อหมู ขายในราคากิโลกรัมละ 89 บาท ไข่ไก่ แผงละ 79 บาท ผักปลอดสารพิษ ในราคา 5 บาท รวมถึงพืชผักอื่น ๆ เช่น กล้วย ถั่วฝักยาว ฟักเขียว โดยตั้งเป็นจุดจำหน่ายภายในศูนย์ ฯ ในค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 1 จุด และจัดขึ้นรถพุ่มพวงออกให้บริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีพี่น้องประชาชนให้ความสนใจมาซื้อเป็นจำนวนมาก

ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4
ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4
ขอบคุณภาพ FB : กองทัพภาคที่ 4

โดยการทำรถพุ่มพวงและตั้งจุดขายของสดราคาถูกนี้ เป็นไปตามตามนโยบายของกองทัพบก ที่ให้ค่ายทหารที่มีศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร น้อมนำหลักปรัชญาเศรษกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติ โดยนำผลผลิตภายในโครงการ ฯ ออกมาช่วยเหลือประชาชนในยามวิกฤติ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคาสินค้าที่ปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นให้กับพี่น้องประชาชน

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co