รถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สีเเดงเข้ม ขยายเวลาให้บริการถึง 4 ทุ่ม

ตั้งเเต่วันนี้ ถึง 14 กันยานี้ รถโดยสารสาธารณะ พื้นที่สีเเดงเข้ม ขยายเวลาให้บริการถึง 4 ทุ่ม เเต่ยังเข้มการป้องกันเหมือนเดิม
รถโดยสารสาธารณะ  พื้นที่สีเเดงเข้ม ขยายเวลาให้บริการถึง 4 ทุ่ม

คนทำงานนอกบ้าน มีเฮ ไม่ต้องรีบเพื่อกลัวตกรถอีกต่อไป

วันนี้ 3 ก.ย.2564 กรมการขนส่งทางบก ขยายระยะเวลาให้ผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง ผู้ขับรถยนต์สาธารณะ และผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อบริการรับส่งประชาชนเดินทางกลับที่พักหรือเคหะสถานให้เพียงพอกับความต้องการใช้บริการของประชาชน ให้สอดคล้องกับมาตรการห้ามออกนอกเคหะสถาน ได้ไม่เกินเวลา 22.00 น.

โดยนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) ได้มีข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ผ่อนคลายการให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท โดยจำกัดจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งและที่ยืน รวมทั้งจัดให้มีการเว้นระยะห่าง และการปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุข ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ซึ่งต้องหยุดการให้บริการตั้งแต่เวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน (จนถึงวันที่ 14 กันยายน 2564) เพื่อให้มีบริการขนส่งสาธารณะเพียงพอรองรับประชาชนในการเดินทางกลับที่พักหรือเคหสถานภายในกำหนดเวลาดังกล่าว

อธิบดีกรมการขนส่งทางบกบอกอีกว่า ในสถานการณ์ที่ยังมีการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ในขณะนี้ การให้บริการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทยังต้องดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะทุกประเภท เช่น การตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารและผู้ขับรถ การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดการเดินทาง ในระหว่างการเดินทางต้องมีการระบายอากาศภายในรถโดยสารปรับอากาศ รถตู้โดยสารปรับอากาศ และเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศภายในรถ และทำความสะอาดภายในตัวรถและพื้นผิวสัมผัสภายในรถด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ

อย่าประมาทการ์ดไม่ตกนะคะ จันเป็นห่วง

คลิปอีจันแนะนำ
แม่ครับ เอา หรือ ไม่เอา?
อีจัน
www.ejan.co