รพ. วชิรพยาบาล เปิดตัวแอป “Vajira@Home” พบหมอที่บ้าน

รพ.วชิรพยาบาล ชวนพบหมอที่บ้านผ่าน แอปพลิเคชัน “Vajira@Home” ลดความเสี่ยงติดเชื้อโควิด-19
รพ. วชิรพยาบาล เปิดตัวแอป “Vajira@Home” พบหมอที่บ้าน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ผู้ป่วยต้องเดินทางไปพบแพทย์ตามนัดหมายอย่างต่อเนื่องเช่นกัน

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อระหว่างการเดินทางมาโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเปิดตัวะแอปพลิเคชัน “Vajira@Home” ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการ จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ ถือว่าเป็นนวัตกรรมการให้บริการที่ให้ผู้ป่วยนัดหมายพบแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ง่ายด้วยปลายนิ้ว และรอรับยาทางไปรษณีย์ที่บ้าน ลดการเดินทาง ลดความแออัดในโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์เดลต้าที่ติดได้ง่าย

ผศ.นพ.จักราวุธ มณีฤทธิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล กล่าวถึงแนวคิดและวัตถุประสงค์ การจัดทำแอปพลิเคชัน “Vajira@Home” ว่า นโยบายเพิ่มช่องทางการรักษาจากที่บ้านโดยไม่ต้องมาโรงพยาบาล ด้วยระบบโทรเวชกรรม (Telemedicine) ผ่านแอปพลิเคชัน เป็นการรักษาแบบแพทย์ทางไกล ในการรับส่งข้อมูลเชิงสุขภาพกับผู้ป่วยผ่านอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม โดยได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิตอล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การออกแบบแอปพลิเคชันยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง โดยบริการทางการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมาถึงมือผู้ป่วย เพิ่มความสะดวกสบาย โดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เบาหวาน ความดันโลหิตสูง นอกจากนี้ยังใช้ติดตามการรักษาผู้ป่วยกลุ่มอื่น ๆ เช่น ผู้ป่วยกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์) การติดตามผลการรักษาก่อนและหลังผ่าตัด การสอนทำกายภาพบำบัด ผู้ป่วยจิตเวช และการดูแลเท้าเบาหวาน (telefootcare) ผู้ป่วยสามารถนัดหมายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมรับคำปรึกษา วินิจฉัยโรค รักษา เสมือนกับการเดินทางมาโรงพยาบาล

โดยผู้ป่วยรับการแจ้งเตือนข้อมูลการนัดหมายทั้งก่อนวันนัด และคิวการรับบริการหน้าห้องตรวจในจุดต่าง ๆ ผู้ป่วยสามารถเปิด “ประวัติสุขภาพ”ที่มีผลการวินิจฉัย การรักษา ยาที่ได้รับ รวมทั้งผลการตรวจเลือดเพื่อดูได้เองที่บ้าน ในส่วน “สมุดบันทึก” ผู้ป่วยสามารถบันทึกค่าต่าง ๆ ในการดูแลตนเอง ได้แก่ข้อมูลค่าน้ำตาลปลายนิ้ว ค่าความดันโลหิตและน้ำหนักจากที่บ้าน สามารถเชื่อมต่อถ่ายโอนข้อมูลกับเครื่องมืออื่น ๆ เช่น นาฬิกาดิจิทัล (สมาร์ทวอทช์) และเครื่องตรวจน้ำตาลดิจิทัล แจ้งเตือนการรับประทานยา ติดตามการจัดส่งยาทางไปรษณีย์ให้ผู้ป่วยถึงที่บ้านหรือรับยาที่ร้านยาคุณภาพใกล้บ้าน มีระบบ Chat Bot ในการ “สอบถาม”ตอบแบบอัตโนมัติด้วยอาการผิดปกติที่พบได้บ่อย

โดยทุกฟังก์ชั่นการทำงาน การให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน “Vajira@Home” ไกลเหมือนใกล้ พร้อมให้บริการ จากโรงพยาบาลสู่บ้านคุณ และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะเข้ามาในอนาคต เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึงและปลอดภัย ให้การดูแลผู้ป่วยอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพแบบครบวงจร พร้อมประสานเครือข่ายสาธารณสุขทั่วกรุงเทพมหานคร และจังหวัดใกล้เคียง ครบประโยชน์ในแอปฯ เดียว

ด้วยรักและห่วงใยลูกเพจอีจันทุกคนนะคะ ถ้าไม่มีความจำเป็นอยู่ที่บ้านกันนะคะ จันเชื่อว่าคุณหมอทั่วประเทศไม่อยากให้คนไทยมียอดผู้ป่วยโควิดเพิ่มขึ้นอีก

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co