รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เยือน โคราช เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

สุชาติ รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมสำนักงานประกันสังคม เยือน โคราช มอบสิ่งของและเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ
รมว.กระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ เยือน โคราช เยี่ยมผู้ประกันตนทุพพลภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมสำนักงานประกันสังคม

เยือนโคราช มอบสิ่งของและเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ โฆษกกระทรวงแรงงาน (ฝ่ายการเมือง) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม นางวันทนา ณัฐพูลวัฒน์ ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานประกันสังคม พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานประกันสังคม เพื่อมอบสิ่งของและเป็นกำลังใจ ให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ

โดยมีนางนพรัตน์ จันธนะสมบัติ ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา นางสาวปราณี อินทอง หัวหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง พร้อมด้วยนางสาวศิริหทัย แท่นแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์สารนิเทศ นางสาวผกาพันธุ์ ผกานิรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา ร่วมเดินทางเข้าเยี่ยมในครั้งนี้ด้วย

ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่ นายสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมหน่วยงานอื่นๆ ที่ร่วมกันเข้าเยี่ยม ได้แก่

นายพรเทพ รักคง อายุ 48 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39

ทุพพลภาพจากหลอดเลือดสมองแตก ได้รับเงินทดแทน จากการขาดรายได้ เดือนละ 2,400 บาท ตลอดชีวิต

นายณัฐวุฒิ วิรัตน์ อายุ 42 ปี เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ทุพพลภาพจากเส้นเลือดสมองตีบ ได้รับเงินทดแทน จากการขาดรายได้ เดือนละ 4,999.50 บาท ตลอดชีวิต

โดยการลงพื้นที่เยี่ยม 2 ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ครั้งนี้ นายสุชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้นำทีม นักกายภาพบำบัด จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น ร่วมลงพื้นที่ให้คำแนะนำการทำกายภาพบำบัด และการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภค ตลอดจนเครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ประกันตนทั้ง 2 ราย

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co