รองนายกฯ เผย ร่างพรบ.คู่ชีวิต เสร็จแล้ว เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับปรุง

รองนายกฯ วิษณุ เผย ร่างพรบ. คู่ชีวิต เสร็จแล้ว เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับปรุง เพื่อเสนอ สภา ให้ทัน สมัยประชุม นี้
รองนายกฯ เผย ร่างพรบ.คู่ชีวิต เสร็จแล้ว เร่งหน่วยงานเกี่ยวข้องปรับปรุง

หลังจากที่เมื่อวานนี้ (17 พ.ย. 64) ศาลรัฐธรรมนูญในมีข้อสังเกตถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรากฎหมายรองรับการจดทะเบียนสมรสของกลุ่มบุคคลผู้มีความหลากหลายทางเพศ ในวันนี้ (18 พ.ย. 64) นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คู่ชีวิต พ.ศ. ... จัดทำเสร็จแล้ว ให้เพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรสกันได้ โดยไม่ต้องปรับแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เพราะถือว่าได้ยอมรับสถานะกันแล้ว และเสนอไปที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (วิปรัฐบาล) ซึ่งวิปรัฐบาล มีข้อทักท้วงบางอย่าง จึงส่งกลับไปที่กระทรวงที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงบางอย่างเพิ่มเติม ซึ่งตอนที่ตนได้ร่วมประชุมกับวิปรัฐบาล ได้หยิบยกร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมา และขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งจัดทำมาให้เสร็จ เพื่อจะได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรให้ทันสมัยประชุมนี้

ทั้งนี้เหตุที่ติดที่วิปเพราะมีคนไปร้องคัดค้าน เนื่องจากรัฐบาลจัดทำร่างพ.ร.บ.คู่ชีวิต แยกออกมาจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งถือว่าสมประโยชน์กับฝ่ายที่ต้องการจะสมรสแม้มีเพศสภาพที่แตกต่าง แต่ฝ่ายที่ต้องการก็ยังต้องการมากกว่านี้ คือต้องการให้บรรจุลงไปในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตราที่กำหนดว่าชายและหญิงสมรสกัน โดยให้มีคำว่าชายกับชาย หรือหญิงกับหญิงด้วย ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกาและหลายกระทรวงไม่เห็นด้วย อีกทั้งหลายๆประเทศก็ไม่ได้เอามารวมกัน แต่ถึงอย่างไรการยอมรับสถานะให้สามารถจดทะเบียนสมรสได้ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว

คลิปอีจันแนะนำ
นางงามมีผัวแล้ว สู้เพื่อฝัน หาทุนไปชิงมงโลก!

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co