รัฐบาลยืนยัน! โครงการ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยังไม่เดินหน้า

รัฐบาล วอนประชาชนอย่ากังวล ยืนยันโครงการ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยังไม่เดินหน้าก่อนรู้ผลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
รัฐบาลยืนยัน! โครงการ นิคมอุตสาหกรรมจะนะ ยังไม่เดินหน้า

กรณีที่ ชาวสงขลา รวมตัวคัดค้าน โครงการเมืองต้นแบบ สร้าง นิคมอุตสาหกรรมจะนะ

ล่าสุดวันนี้ (1 ก.ค. 65) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของประชาชนบางกลุ่ม ต่อเรื่องแนวทางการพัฒนา อ.จะนะ จ.สงขลา และมีการส่งต่อข้อมูลจนเกิดความเข้าใจผิดอยู่ในเวลานี้

ข้อเท็จจริงคือ มติ ครม. เมื่อ 14 ธ.ค. 2564 มอบหมายให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปดำเนินการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment-SEA) สอดรับที่ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น เสนอให้มีการจัดทำรายงานผลกระทบดังกล่าว ขณะนี้ การกำหนดขอบเขตในการรับฟังความคิดเห็นได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการจัดจ้างสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำ SEA ต่อไปโดยเร็ว ซึ่งจะไม่มีการดำเนินโครงการใด ๆ ก่อนจะได้รับทราบผลการประเมินอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ รัฐบาล โดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) และสำนักงานสภาพัฒน์ฯ จะไม่ปล่อยให้มีการดำเนินโครงการใด ๆ ก่อนที่การประเมิน SEA จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์

ขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลรับทราบถึงข้อห่วงใยของประชาชน และพร้อมที่จะดำเนินการให้เกิดความกระจ่าง เพื่อนำไปสู่ความสบายใจของทุกฝ่าย ตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมและศักยภาพของพื้นที่ จากโครงการเมืองต้นแบบที่ดำเนินการไปแล้ว คือ อ.เบตง จ.ยะลา อ.หนองจิก จ.ปัตตานี และอ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส และคาดหวังจะขยายผลไปยัง อ.จะนะ จ.สงขลา เป็นเมืองที่สี่ต่อไป หากผลการศึกษาเป็นที่ยอมรับของคนในพื้นที่โดยทั่วกัน

นางสาวรัชดา กล่าวด้วยว่า สำหรับข้อกังวลต่อโครงการ ที่ได้รับความเห็นชอบให้ดำเนินการต่อระหว่างนี้ ศอ.บต. ยืนยันว่าไม่ใช่โครงการก่อสร้างแต่อย่างใด แต่เป็นโครงการรายงานการศึกษาที่อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น รายงานการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ รายงานการศึกษาธรรมนูญชุมชน รวมถึงการศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เท่านั้น ซึ่งทั้งหมดมีความจำเป็นต้องเดินหน้าต่อ หากไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ จะส่งผลให้ SEA ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้เช่นกัน ทั้ง 2 เรื่อง จึงต้องดำเนินการคู่ขนานกันไป เพื่อให้ทิศทางการพัฒนาสอดรับ กับความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ขณะที่การศึกษาธรรมนูญชุมชน โดยสถาบันการศึกษาที่เป็นกลางและเข้าใจกระบวนการสันติวิธี จะใช้เป็นข้อตกลงกลางระหว่างประชาชนที่เสนอความต้องการ และส่วนราชการที่ต้องดำเนินการตามข้อเสนอ เช่น ทุนการศึกษา การสร้างอาชีพให้กับประชาชน การเตรียมพร้อมด้านการเกษตรและประมง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาประมงพื้นบ้าน เป็นต้น

นางสาวรัชดา กล่าวทิ้งท้ายด้วยว่า ขอให้ทุกฝ่ายรับฟังข้อมูลอย่างรอบด้าน เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดและนำไปสู่ความขัดแย้งในวงกว้าง.

คลิปอีจันแนะนำ
หนูดีใจมากค่ะ ได้สอน Coding ให้ลุงตู่

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co