รัฐบาล เร่งพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ลดความยุ่งยาก และ เอกสาร บริการ รวดเร็ว

รัฐมนตรีประจำสำนักฯ หารือ เร่งพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล สร้างมาตรฐานการทำงาน ภาครัฐ ลดความยุ่งยาก และเอกสาร ให้บริการประชาชน ได้รวดเร็ว
รัฐบาล เร่งพัฒนา รัฐบาลดิจิทัล ลดความยุ่งยาก และ เอกสาร บริการ รวดเร็ว

เมื่อวานนี้ (26 เม.ย. 65) นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ครั้งที่ 2/2565 โดยมี ดร.สุพจน์ เธียรวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นายธัชชญาณ์ณัช เจียรธนัทกานนท์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะอนุกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams

ที่ประชุมได้หารือการขับเคลื่อนโครงการสำคัญภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563-2565 โดยมีการผลักดันให้เกิดการยอมรับในการใช้เอกสารดิจิทัลในหน่วยงานภาครัฐมากขึ้น รวมถึงได้หารือการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะ เพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem) เชื่อมโยงข้อมูลกับศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (GDX) นอกจากนี้ ยังได้มีการรายงานโครงการ Digital Transcript ซึ่งอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการขอรับผลการเรียนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีการขยายผลในระดับมหาวิทยาลัยแล้ว 39 แห่ง จำนวนนักศึกษาใช้งานกว่า 160,000 คน ทั้งนี้ ที่ประชุมได้พูดถึงโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางข้อมูลด้านสวัสดิการ (Welfare Platform) ที่มีส่วนช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและการให้บริการของรัฐได้ง่ายโดยผ่านระบบดิจิทัล

ขอบคุณภาพ : รัฐบาลไทย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การขับเคลื่อนการดำเนินงานสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นประโยชน์อย่างมากในการสร้างสังคมดิจิทัลที่ประชาชนสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐด้านต่างๆ ได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลายิ่งขึ้น สิ่งนี้จะส่งผลต่อการพัฒนาและต่อยอดแผนงานด้านต่าง ๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว อีกทั้งมีส่วนสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งของประเทศให้มีศักยภาพในเวทีระดับโลกได้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวชื่นชมโครงการ Digital Transcript เป็นการอำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลทางการศึกษาซึ่งถือเป็นเรื่องสำคัญที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของนักศึกษาได้โดยตรง อีกทั้งลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก สร้างมาตรฐานการทำงานเป็นรัฐบาลรูปแบบใหม่ที่อำนวยความสะดวกประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

คลิปอีจันแนะนำ
เปิดหลังหม่าน กว่าจะได้โชว์หมอลำ 1 คืน #ระเบียบวาทะศิลป์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.