รัฐบาล แจ้งข่าว วันหยุด วันจักรี - สงกรานต์ เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 5 เส้นทาง

รัฐบาล แจ้ง วัดหยุด วันจักรี และ สงกรานต์ เปิดบริการ ใช้ทางด่วนฟรี 5 เส้นทาง
รัฐบาล แจ้งข่าว วันหยุด วันจักรี - สงกรานต์ เปิดให้ใช้ทางด่วนฟรี 5 เส้นทาง
ภาพจากอีจัน
ขอบคุณภาพจาก การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

เพจ ไทยคู่ฟ้า แจ้งข่าวดี ช่วงหยุดยาวเดือน เม.ย.นี้ ประชาชนสามารถขึ้นทางด่วนได้ฟรีในวันจักรีและช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทาง และช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย ดังนี้

6 เม.ย. 64 (วันจักรี) และ 13 – 15 เม.ย. 64 (เทศกาลสงกรานต์)

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1)

ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2)

ทางพิเศษอุดรรัถยา (บางปะอิน - ปากเกร็ด)

สำหรับ ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา - ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์) ประชาชนสามารถใช้บริการได้ฟรีถึง 8 วันเต็ม (9 – 16 เม.ย. 64) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. - 24.00 น.

อีจัน
www.ejan.co