ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปลดกระท่อม จากยาเสพติด

ไฟเขียว! ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปลดกระท่อม จากยาเสพติด ให้โทษ ประเภท 5
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ปลดกระท่อม จากยาเสพติด

พืชกระท่อม...ไม่ผิดกฎหมาย อีกแล้ว!!!

วันที่ 26 พฤษภาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2564

หรือที่เรา เข้าใจได้ง่ายๆ คือ... ปลดกระท่อม พ้นจากยาเสพติด

ภาพจาก : เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา
ภาพจาก : เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา

โดยในประกาศ ได้ให้เหตุผลว่า... การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ เพราะ ปัจจุบันพืชกระท่อม เป็นยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2552 แต่ในหลายประเทศ ไม่ได้กำหนดให้ พืชกระท่อมเป็นยาเสพติดให้โทษ

ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับหลักสากล และ บริบทของสังคมไทยในบางพื้นที่ ที่มีการบริโภคพืชกระท่อม ตามวิถีชาวบ้าน สมควรยกเลิกพืชกระท่อม จากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co