ราชกิจจานุเบกษา ห้ามใช้ครีมกันแดดมีสารอันตรายเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ห้ามนำ-ใช้ ครีมกันแดดที่มีสารอันตรายต่อปะการังเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล
ราชกิจจานุเบกษา ห้ามใช้ครีมกันแดดมีสารอันตรายเข้าอุทยานแห่งชาติทางทะเล

เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 64 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ โดยจากข้อมูลทางวิชาการพบว่าสารเคมีหลายชนิดที่พบในครีมกันแดด มีส่วนทำให้ปะการังเสื่อมโทรมลง เนื่องจากสารเคมีเหล่านั้นทำลายตัวอ่อนปะการัง ขัดขวางระบบสืบพันธุ์ และทำให้ปะการังฟอกขาว

เพื่อเป็นการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อปะการังและระบบนิเวศจึงออกประกาศ ดังนี้

1. ห้ามนำและใช้ครีมกันแดด ที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อปะการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ ได้แก่ Oxybenzone (Benzophenone-3, BP-3), Octinoxate (Ethythexylmethoxycinnamate), 4-Methybenzylid Camphor (4MBC) และ Butyparaben

หากผู้ใดฝ่าฝืนมีความผิดตามมาตรา 20 ประกอบมาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท

2. ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

Zxtuo Bulpond

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co