ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับจำกัดความเร็ว-ห้ามใช้เสียง รอบเขตพระราชฐาน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกทม. ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง โดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)
ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ข้อบังคับจำกัดความเร็ว-ห้ามใช้เสียง รอบเขตพระราชฐาน
ประกาศ ราชกิจจานุเบกษาภาพจาก : ราชกิจจานุเบกษา

(13 พ.ค.64) เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์)พ.ศ. 2564

ด้วย กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้ดำเนินการรณรงค์และกวดขันวินัยจราจร เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในบริเวณพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนและสถานที่ราชการที่สำคัญ จึงจำเป็นต้องออกข้อบังคับหัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรกรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับการกำหนดอัตราความเร็วของรถและการใช้เสียงในถนนสายต่างๆ โดยข้อบังคับนี้ให้ใช้ตั้งแต่วันถัดจาดวันประกาศในราชกิจจานุเบกษษเป็นต้นใป

โดยมีการจำกัดความเร็ว ไม่เกิน 50 กม/ชม. ในถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชการ

และห้ามใช้เยงบริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน (901 แลนด์) ตามเงื่อนไข ดังนี้

-ถนนพิษณุโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกพาณิชการ

-ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกพาณิชการ ถึงแยกวัดเบญจมบพิตร

-ถนนสวรรคโลก ตั้งแต่แยกยมราชถึงแยกเสาวนีย์

ประกาศ ณ วันที่ 6 พ.ค.64

ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐาน
ราชกิจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ ข้อบังคับ หัวหน้าเจ้าพนักงานจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการจำกัดความเร็วและห้ามใช้เสียง บริเวณโดยรอบเขตพระราชฐานภาพจาก : ราชกิจจานุเบกษา
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co