ราชกิจจาฯประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 2 เดือน

โควิดทั่วโลกยังรุนแรง! ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทั่วราชอาณาจักร ถึงวันที่ 31 ก.ค. 65
ราชกิจจาฯประกาศขยาย พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพิ่มอีก 2 เดือน

27 พ.ค. 65 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 18) ตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. 63 และได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคราวที่ 17 ออกไป จนถึงวันที่ 31 พ.ค. 65 นั้น

ที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อควบคุมการระบาดของ โควิด มาตั้งแต่เริ่มมีการระบาด มีการฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรคในหมู่ประชาชน จนสามารถผ่อนปรนให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรม

แต่เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคดังกล่าวทั่วโลก ยังคงรุนแรง มีสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้น และระบาดแพร่หลายเป็นระยะ และต้องใช้เวลาในการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้ครอบคลุมมากกว่าที่เป็นอยู่

จึงให้ขยายระยะเวลาการ ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ออกไปอีกคราวหนึ่ง

สำหรับประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปควบคู่กัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 65 จนถึงวันที่ 31 ก.ค. 65

ขอบคุณภาพจาก : ราชกิจจานุเบกษา
คลิปอีจันแนะนำ
สิทธินักเรียน ขึ้นอยู่กับสอบติดแพทย์?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co