ราชกิจจาฯ ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

นายกเห็นชอบ! ราชกิจจานุเบกษา ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ยึดเวลาเคอร์ฟิวถึง 30 พ.ย. ห้ามทำกิจกรรมรวมกลุ่ม
ราชกิจจาฯ ปรับลดพื้นที่สีแดงเข้มเหลือ 6 จังหวัด ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

วันนี้ (14 พ.ย. 64) ศูนย์ข้อมูลโควิด 19 โพสต์ภาพ พร้อมข้อความ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 38 ดังนี้

และในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ยังมีการเคอร์ฟิว ห้ามออกจากบ้านในช่วงเวลา 23.00-03.00 ของทุกวัน โดยจะใช้จนถึง 30 พ.ย. 64 นอกจากนั้น ยังห้ามทำกิจกรรมที่รวมตัวของกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาต ที่มีความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

นอกจากนั้น คำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อโควิด 19 หรือ ศบค. เรื่องพื้นที่ควบคุม ได้ประกาศลดจำนวนจังหวัดสีแดงเข้ม เหลือเพียง 6 จังหวัด ได้แก่ ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co