ราชทัณฑ์ แจงปม พักโทษ สรยุทธ หลังถูกตั้งข้อสงสัย ความเท่าเทียม นักโทษคนอื่น

ถูกต้องตามระเบียบ! ราชทัณฑ์ แจงชัด พักโทษ สรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังถูกตั้งข้อสงสัย ความเท่าเทียม นักโทษคนอื่น
ราชทัณฑ์ แจงปม พักโทษ สรยุทธ หลังถูกตั้งข้อสงสัย ความเท่าเทียม นักโทษคนอื่น

รอคอยกันมานาน สรยุทธ ได้รับการพักโทษ สามารถกลับมาทำหน้าที่สื่อได้ หลังห่างหายไปจากหน้าจอ นาน 5 ปี แต่ก็ถูกสังคมบางส่วนตั้งข้อสงสัย ถึงความเท่าเทียมกับนักโทษคนอื่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
เปิดใจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา หลังได้รับอิสรภาพ เริ่มต้นนับ 1 ใหม่อีกครั้ง
ราชทัณฑ์ แจงปม พักโทษ สรยุทธ หลังถูกตั้งข้อสงสัย ความเท่าเทียม นักโทษคนอื่น

ล่าสุดเช้า วันนี้ (15 มี.ค. 64) นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงข้อสงสัย กรณีพักโทษนายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เผยว่า ก่อนหน้านี้ 3 ก.พ. 64 เคยชี้แจงไปแล้ว ว่าการพักโทษกรณีพิเศษ นายสรยุทธ สุทัศนะจินดา เป็นไปตามประโยชน์ของผู้ต้องขัง ตามกฎกระทรวง กำหนดประโยชน์ของนักโทษเด็ดขาด และเงื่อนไขที่นักโทษเด็ดขาด ซึ่งได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก หรือการพักการลงโทษ และได้รับการปล่อยตัวต้องปฏิบัติ พ.ศ.2562 ข้อ 17 วรรคสอง และข้อ 18 รวมถึงมาตรา 52 ของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ.2560 ที่ให้ประโยชน์แก่นักโทษเด็ดขาดทุกราย ที่แสดงให้เห็นว่ามีความประพฤติดี

ส่วนการลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษ นายสรยุทธ นั้นเพราะได้ทำประโยชน์จากการทำหน้าที่ผลิตสื่อ “ เรื่องเล่าชาวเรือนจำ ” และ “ กำลังใจสู่ชาวเรือนจำ ” ที่เผยแพร่ให้ผู้ต้องขังทั่วประเทศ ได้รับรู้ข้อมูลการแพร่ระบาดสถานการณ์โควิด-19 อย่างทั่วถึงลดความตึงเครียดวิตกกังวล ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้ผู้ต้องขังก่อเหตุจลาจลขึ้นได้

สำหรับโครงการพักการลงโทษนักโทษเด็ดขาด ที่มีโทษระยะสั้นที่นายสรุยุทธได้รับ เป็นโครงการสำหรับนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไป จำคุกครั้งแรกที่ได้รับโทษมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของกำหนดโทษ และเหลือโทษที่ต้องได้รับต่อไปอีกไม่เกิน 5 ปี

ในการพิจารณาการพักโทษ นายสรยุทธ เนื่องจากเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นเยี่ยม ถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีกำหนดโทษตามคำพิพากษา 6 ปี 24 เดือน

ต่อมาได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 ทั้ง 2 รอบ คงเหลือโทษจำคุกครั้งหลังสุด 3 ปี 6 เดือน 20 วัน เมื่อหักวันต้องโทษจำคุกมาแล้ว จึงเหลือโทษจำคุกอีก 2 ปี 4 เดือน 14 วัน จึงถือว่ามีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์การพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ

ทำให้เมื่อวานนี้ (14 มี.ค. 64) นายสรยุทธ ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ โดยมีเงื่อนไขต้องติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว หรือ กำไล EM ซึ่งการพิจารณาพักโทษ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการ ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานคณะ อนุกรรมการฯ และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกกระทรวงยุติธรรม เป็นคณะอนุกรรมการฯ รวม 19 ท่าน และต้องได้รับการอนุมัติจาก รมว.กระทรวงยุติธรรม จะถือว่าได้รับการพักโทษ

นอกจากนี้ยังมีนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ เช่นเดียวกับนายสรยุทธ์ กว่า 13,000 ราย

ภาพจาก : กรมราชทัณฑ์
ภาพจาก : กรมราชทัณฑ์
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co