รายชื่อ ชาวนราธิวาส ได้รับ นมผง โครงการ “แม่กักตัว ลูกต้องไม่อดนม”

รายชื่อ ชาวนราธิวาส ได้รับ นมผง โครงการ “แม่กักตัว ลูกต้องไม่อดนม”
รายชื่อ ชาวนราธิวาส ได้รับ นมผง โครงการ “แม่กักตัว ลูกต้องไม่อดนม”

เมื่อวันที่ 3 พ.ย.64 ที่ผ่านมา อีจัน เปิดให้ลงทะเบียน โครงการ “แม่กักตัว ลูกต้องไม่อดนม” สำหรับครอบครัวที่อาศัยอยู่ในจังหวัดนราธิวาส

ซึ่งเป็น 1 ในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

โดยเราเปิดรับลงทะเบียนพ่อ-แม่ ขอรับนมให้ลูกทั้งหมด 200 ครอบครัว

แต่จากการสนับสนุนของสังคมอีจัน ทำให้สามารถช่วยเหลือได้เพิ่มอีก 34 ครอบครับ รวมเป็น 234 ครอบครัว

โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ (ขออนุญาต ไม่เปิดเผยนามสกุลนะคะ)

อ.จะแนะ

อัฟนาน

อามีเนาะ

โซเฟียน

ฟาตีฮะห์

เจ๊ะแอเสาะ

นุรอัยนี

ฮาซีกิน

ซอฟาวาตีย์

อูมีไอดา

มัสกะห์

สีตี

นูรฮายาตี

รอฮานัน

นูรีฮัน

ฟาอีซาน์

สีตีมารีแย

สุไรรัตน์

ซูยาณี

อ.เจาะไอร้อง

ฮาซีลา

ฮายาตี

นูรฟาเดีย

มันโซ

นิรอยมะห์

ซูไฮณี

ซานูซี

รอฮามีดะห์

นาซีรา

รอปีซา

นูรฟาดีล๊ะห์

อ.ตากใบ

ไซนะ

สุรเชษฐ์

ฮาซานี​

อัสมีรา

นูรีตา​

นูรีซัน

คอยรู​ลฮา​ยา​ตี​

ซูรียานา

สะอารี

ณัฐนิชา

ตะห์ยู

ศารินี

กัสมาวาตี

แวนาซีเร๊าะ

สมฤดี

แอลมี

รุสนา

สุไวนิง

แวฟาเดีย

นูร์อัซลามัยะห์

โนรี

ไอดา

รอฮายู

ซารีนา

สารีหม๊ะ

ไซนุง

รูสะนานิง​

นิรา

นารีซัน

พรทิวา

อีมา

เสาวนิจ

อาซูรา

นูรไลลา

นิอาซรา

กูนารีย๊ะ

กัญญา

แวนูฮาซีลา

ฮาบีบ๊ะ

อาอีเสาะ

กูไรปะ

นิบักรี

นูรนาดีเราะห์

นูซีรา

มารีซัน

นูรมา

อาลีตา

ซาซูรีนา

ฮายาตี

สารินี

จูนจิรา

นูรมา

โรฮายา

อับดุลฮาดี

อาซียัน

กูซาอา

รูสมีนี

เจ๊ะฮาเล็ม

กูมาซน๊ะ

อารีนา

อ.บาเจาะ

นูรฮาซีกีน

นูรฮายาตี

นัฐพงษ์

ซีจีอายา

นูรฮานีฟา

นิอัสมาวาตี

นูรีมาน

นาปีซ๊ะ

รุสนีซา

นูรไอนี

นาซอเราะห์

บุครี

อ.เมือง

กัณวีย์

สูฟฟียาห์

รุสนานี​

ซุลคอยรี

กัสมานี

นาศณีย์

อีราฮัม

มะซอและ

แวสวยดา

สัยฟุดดิน

อรภา

ซัลมา

ปัทมา

เจะรอฮานี

ต่วนบุรฮัน

ซีตีซูไบด๊ะ

อินทิรา

ซูไฮดา

อามีเนาะ

ฟาเดีย

ลาฟีมีย์

มาริสา

สุฮัยตา

นาซีฟะห์

ซาฮานา

กรรณิกา

นารีรัตน์

มะยาฮา

นูรี

ฮายาตี

อารีนา

กูซารีนา

ฟารีดา

รอฮานี

นานี

นูรีดา

ฮายาตี

เจะกายะ

อัมรี

นันทิรัตน์​

น.สซูฟีฮา

บัดรู

เจ๊ะซง

อานีซะห์

มารียานี

อามีเนาะ

อุสมัน

ฮาดีบะห์

อาซียะห์

ไซตน

ฮานา

ซอฟาร์

อัยอะห์

ฮายาตี

มัชลำ

อัซซูรา

กามารียะห์

นายอิสมาแอ

อ.ยี่งอ

ซาอีดะห์

มะยูกี

อัยยาวีร์

ซัลมี

รุสดา

น.ส.วรรณิศา

ซูสีตา

อิมตินาน

พาตีมะห์

อ.ระแงะ

บาไฮกี

อาดีลาห์

สลัยลา

มะกลือซง

ฟาระห์

อาซูวาตี

ซาฟีนี

น.ส.อัญญานี

อาวีนา

อารีนี

ฮาลีเมาะห์

นาซีลา

ซากีเราะห์

สีตีฮายาร์

ซูรายา

มารูนิง

ซาฟีรา

นาซูฮา

อ.รือเสาะ

ลีซัน สามะ

มัยมูน มะ

สานีอา

สุระยา

อาสีลา

ปาวีนา

นาอีมะฮ์

ยูรา

อัมรัน​

สากีลา

อามาน

มารีแย

มะรุสกาน

อาวาติฟ

อุสมาน

แมะไซนัป

นาเดียร์

ยาวารี

ยาวาตี

นาปีเสาะ

อ.แว้ง

สัลหม๊ะ

ซอลีฮะ

นางสาว มารียา

อ.ศรีสาคร

ฟัจรียะฮ์

อามีเนาะ

มูฮัมหมัด

ตอยีมาห์

ซารีย๊ะ

อ.สุคิริน

นูรอัยณาร์

อ.สุไหงโกลก

น.ส.มุสรา

อาริล่า​

คุณนุสรา

สุนิตา

นูรูลโนรฮาฟีลา

โนร์ไอนิง

โนร์ฟาตีฮะห์

รูห์นีตา

รูสมานีรา

นายยาเซร์

น.ส.นูรดียานา ปูรียา

อ.สุไหงปาดี

อัฮมัดฟัฮมี

รูศานา

โนรีฮัน

น.ส.นูรรูดา

อุสแมรา

เสาวลักษณ์

นางสาวซูไรดา

กุสุมา

นมทั้งหมดจะเดินทางไปหา 234 ครอบครัว ในวันที่ 10 พ.ย.64 เป็นต้นไปนะคะ

คลิปแนะนำอีจัน
สิ้นสุดทางเพื่อน โกง เงิน ประกัน EP.2

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co