รุ้ง ปนัสยา ได้ประกันตัว รับเงื่อนไขศาล "ไม่ยุ่งสถาบันกษัตริย์"

รุ้ง ปนัสยา ได้ประกันตัว วงเงิน 2 แสนบาท ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขศาล "ไม่ยุ่งสถาบันกษัตริย์"
รุ้ง ปนัสยา ได้ประกันตัว รับเงื่อนไขศาล "ไม่ยุ่งสถาบันกษัตริย์"

จากกรณี รุ้ง ปนัสยา แกนนำกลุ่มราษฎร ถูกควบคุมตัวในคดี ชุมนุม 19 กันยา

ล่าสุดวันนี้ 6 พฤษภาคม 2564 ศาลอาญาไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวรุ้ง

โดย รุ้ง ได้แถลงต่อศาลว่าหากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวจะไม่ไปกระทำการใดๆ ที่จะทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จะไม่เดินทางออกนอกราชอาณาจักร มาศาลตามกำหนดนัด และเข้าร่วมกระบวนการพิจารณาคดีของศาล จะไม่หลบหนี

หากศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการ

โดยมีพ่อแม่และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร จันทรสุข รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ร่วมแถลงยืนยันว่ารุ้งสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข ที่ให้ไว้ต่อศาลได้

โดยศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานในชั้นไต่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวแล้ว ซึ่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว โดยตีราคาหลักประกัน 200,000 บาท และมีเงื่อนไขห้าม รุ้ง กระทำการใดในลักษณะเช่นเดียวกับที่ถูกกล่าวหาตามฟ้อง อันเป็นที่เสื่อมเสีย แก่สถาบันพระมหากษัตริย์ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมใด ที่อาจก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมือง ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากศาล และให้รุ้งมาศาลตามกำหนดนัดโดยเคร่งครัด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co