ร่วมรำลึก วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564

6 เมษายน 2564 ร่วมรำลึก วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ รู้จักชื่อราชธานีตั้งแต่แรกเริ่ม จน ปัจจุบัน
ร่วมรำลึก วันจักรี วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เมษายน 2564

6 เมษายน ของทุกปีนั้น เป็นวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในเหตุการณ์ การรับเป็นพระมหากษัตริย์ ของสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 เป็นจุดเริ่มต้นของพระราชวงศ์จักรี ก่อนจะทรงประกอบพระราชพิธีปราบดาภิเษก ขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาจักรีบรมนาถ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จากนั้นวันที่ 21 เมษายน 2325 ได้ตั้งเสาหลักเมืองใหม่ และได้ให้มีการย้ายราชธานี จากกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทร ข้ามฟากแม่น้ำเจ้าพระยามาฝั่งตะวันออก ตั้งราชธานีใหม่ ด้วยการใช้หลักพิชัยสงคราม ตั้งเมืองด้วยกระบวนยุทธ นาคนาม และให้ชื่อพระนครแห่งใหม่นี้ว่า

กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา

ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเปลี่ยนนามกรุง เป็น

กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินท์ มหินทอยุธยา

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงทำการเปลี่ยนนามราชธานี เป็น

กรุงเทพมหานคร อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์ อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์

สำหรับรัฐพิธีในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ในทุกปีนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ จะเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ไปเป็นประธานในพิธีทางศาสนาประกอบการบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับบูรพมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถ และจะทรงสักการะพระบรมรูป สมเด็จพระบูรพมหากษัตริย์ ณ ปราสาทเทพบิดร วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลา ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ที่ชานชาลา เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า

ด้าน นายกรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ นิสิต นักศึกษา หน่วยงานรัฐบาลและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไปจากทุกสาขาอาชีพ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และบำเพ็ญกุศลให้กับบูรพมหากษัตราธิราชเจ้า ผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความสงบสุขของอาณาประชาราษฎรอย่างแท้จริง

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co