ร้านอาหาร - ร้านเครื่องดื่ม ไม่มีใบอนุญาตใช้ กัญชา เจอจับ ปรับแน่!

กรมอนามัย เตือน ร้านอาหาร และ เครื่องดื่ม ที่มีการใช้ กัญชา เป็นส่วนผสม ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ฝ่าฝืน เจอจับ ปรับแน่!
ร้านอาหาร - ร้านเครื่องดื่ม ไม่มีใบอนุญาตใช้ กัญชา เจอจับ ปรับแน่!

กรมอนามัย เตือน ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ที่มีการใช้ กัญชา มาเป็นส่วนผสม ต้องขอรับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ฝ่าฝืน เจอจับ ปรับแน่!

วันนี้ (09 ก.ค. 65) นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ร้านอาหาร และ ร้านเครื่องดื่ม ที่ผสมกัญชา ซึ่งมีลักษณะเป็นอาคาร สถานที่ หรือบริเวณใดๆ ที่ไม่ใช่ที่ หรือทางสาธารณะที่จัดไว้เพื่อประกอบอาหาร หรือปรุงอาหารจนสำเร็จและจำหน่ายให้ผู้ซื้อสามารถบริโภคได้ทันทีภายในร้าน หรือนำไปบริโภคที่อื่นเข้าข่ายเป็น “สถานที่จำหน่ายอาหาร”

ตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 38 กำหนดให้ผู้ใดจะจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตรและไม่ใช่เป็นการขายของในตลาด ต้องได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น หากสถานที่ดังกล่าวมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร ต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น เพื่อขอรับหนังสือรับรองการแจ้งก่อนการจัดตั้ง

นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อว่า ในกรณีที่ผู้บริโภคพบสถานที่ตั้งของร้านอาหารออนไลน์ สามารถแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นในเขตพื้นที่ๆ ร้านดังกล่าวตั้งอยู่ได้ เพื่อตรวจสอบว่า ร้านดังกล่าวได้รับใบอนุญาต หรือได้รับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขหรือไม่

หากพบว่ามีการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือประกอบกิจการโดยไม่ได้รับใบอนุญาต หรือไม่ได้รับหนังสือรับรองการแจ้งมีโทษตามมาตรา 72 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพจาก: สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณะสุข

ทั้งนี้ นายแพทย์อรรถพล ขอเน้นย้ำให้ประชาชนมีความรอบรู้ เพื่อความปลอดภัยในฐานะผู้บริโภคอาหาร โดยเลือกซื้ออาหารจากสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือแหล่งผลิตอาหารที่มีความน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบที่มา หรือแหล่งผลิตได้ รวมทั้งต้องได้รับใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข

ขอบคุณข้อมูลจาก : กรมอนามัย

คลิปอีจัน แนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co