ล้งไหน หลอกขายทุเรียนอ่อน เตรียมตัวเข้าคุก และเตรียมค่าปรับให้พร้อม

สั่งกรอบนอกนุ่มใน ได้กรอบสะเทือนใจสะเทือนฟัน แจ้งด่วน ! ล้งไหน หลอกขายทุเรียนอ่อน เตรียมตัวเข้าคุก เตรียมค่าปรับให้พร้อม
ล้งไหน หลอกขายทุเรียนอ่อน เตรียมตัวเข้าคุก และเตรียมค่าปรับให้พร้อม

หน้าทุเรียนที่ฉันรักวนมาอีกแล้วแต่ทุกๆปี ก็จะมีดราม่า ซื้อทุเรียนมา แต่กินไม่ได้ ปวดหัว ปวดใจใครช่วยได้บ้าง

ทุกข์ของคนซื้อ ต้องได้รับความเป็นธรรม เพราะมีกฎหมายออกมาแล้วนะ ซึ่งกฎหมายนี้มีออกมานานแล้วด้วย!

ทุเรียนอ่อน
ทุเรียนอ่อนขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong

ใครขี้โกง ขายทุเรียนอ่อนจนกินไม่ได้ อาจมีโทษปรับถึง 60,000 บาทและจำคุก 3 ปี นะจ๊ะ

โดยโทษในประมวลกฎหมายอาญามาตรา 271 ระบุว่า

ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใด ๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพหรือปริมาณแห่งของนั้น อันเป็นเท็จ ถ้าการกระทำนั้นไม่เป็นความผิดฐานฉ้อโกง ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และโทษ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ระบุว่า

ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนเองหรือผู้อื่น โฆษณาหรือใช้ฉลากที่มีข้อความอันเป็นเท็จ หรือข้อความที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่าอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าผู้กระทำความผิดตามวรรคหนึ่งกระทำผิดซ้ำอีก ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทุเรียนอ่อน
ทุเรียนอ่อนขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong
ปราบล้งขายทุเรียนอ่อน
ปราบล้งขายทุเรียนอ่อนขอบคุณภาพ fb Tanyasit Chatwiriyapong

อย่าเลยนะ การจำหน่ายทุเรียนด้อยคุณภาพ ถือว่าเข้าข่ายหลอกลวงผู้บริโภคทำลายชื่อเสียงและระบบเศรษฐกิจของประเทศ หากผู้บริโภคและประชาชนพบเห็นการ ซื้อ – ขาย หรือได้รับความเดือดร้อน จากการ ซื้อ – ขาย ทุเรียนอ่อน สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกอำเภอ หรือแจ้งความดำเนินคดีได้ที่สถานีตำรวจในท้องที่ทุกแห่ง

อย่านิ่งเฉยกับกลโกง เราจ่ายเงินควรได้รับของที่มีคุณภาพ ใจเขาใจเรา จันขอต่อต้านและประณามกลโกงทุกรูปแบบจ้า ฉันต้องได้กินทุเรียนกรอบนอกนุ่มในเท่านั้น

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co