วธ. ชวน ร่วมงาน วันวิสาขบูชา ตักบาตร เวียนเทียน ทั้ง OnSite และ Online

วธ. ชวน ร่วมงาน สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ร่วม ตักบาตร เวียนเทียน ทั้ง OnSite และ Online 10 – 15 พ.ค. นี้
วธ. ชวน ร่วมงาน วันวิสาขบูชา ตักบาตร เวียนเทียน ทั้ง OnSite และ Online

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน วัดและเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2565 ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคม 2565 ทั้งในรูปแบบปกติและรูปแบบออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ความรู้ ความสำคัญและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้าโดยทั้ง 3 เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงกัน ณ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 หรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565

โดย “กิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี พ.ศ. 2565” ประกอบไปด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ

1.กิจกรรมส่วนกลาง : กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา พ.ศ. 2565 แบบ On site ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ในวันที่ 14 พ.ค. 65 โดยจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน ณ พระวิหารหลวง, การสักการะ พระพุทธศรีศากยมุณี ณ พระวิหารหลวง, การสักการะพระพุทธตรีโลกเชษฐ์ ท้าวเวสสุวรรณ, ชมภาพ จิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่ 3 ณ พระอุโบสถ การนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสถานที่ 7 แห่ง เกี่ยวกับการตรัสรู้” และแบบ Online ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. 65 ประกอบด้วย Web Application www.วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา.com, ซีรีส์แอนิเมชัน “สาระวันวิสาขบูชา” และ “ทะลุมิติแดนพุทธภูมิ”, กิจกรรมตามรอย Buddha ตอบปัญหาธรรม นานาสารธรรม, การสักการะท้าวเวสสุวรรณ

2.กิจกรรมส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 10 – 15 พ.ค. 65 ประกอบด้วย จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การทำบุญตักบาตร ทำวัตรสวดมนต์ เจริญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา สักการะพระบรมสารีริกธาตุ เวียนเทียนในรูปแบบปกติ ณ สถานที่ที่กำหนด (On site) หรือจัดกิจกรรมฯ ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Online)

คลิปอีจันแนะนำ
เจ้าบ่าวหาย อยากได้เงินคืน!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.

วิดีโอฮอต

No stories found.