วธ. เร่ง คัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ มุ่ง พัฒนา การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

วธ. เร่ง คัดเลือก 10 สุดยอด ชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 มุ่ง หาผู้นำ และ ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมต่อยอด พัฒนา ให้เกิด การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
วธ. เร่ง คัดเลือก 10 ชุมชนต้นแบบ มุ่ง พัฒนา การท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน

วธ. คัด 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 65 อย่างเข้มข้น มุ่งเฟ้นหาผู้นำ-ชุมชนเข้มแข็ง พร้อมบริหาร ต่อยอด และพัฒนาชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ขอบคุณภาพ : รัฐบาลไทย

นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ปลัด วธ.) เปิดเผยในที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG ผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย และปรับเปลี่ยนบทบาทสู่กระทรวงสังคมกึ่งเศรษฐกิจ ภายใต้แนวคิด “วัฒนธรรมทำดี ทำงาน ทำเงิน” สร้างรายได้สู่ชุมชน ดำเนินโครงการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ที่มีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติ ที่ต่อยอดมาจากชุมชนคุณธรรมที่มีอยู่กว่า 25,000 ชุมชน ตามนโยบายของนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ใช้เรื่องของวัฒนธรรม เข้ามาช่วยเหลือเครือข่ายต่าง ๆ จากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งระยะสั้น ระยะยาว จากโครงการต่อยอดชุมชนคุณธรรม เพื่อเป็นโมเดลต้นแบบขยายให้ชุมชนอื่นๆ สร้างการรับรู้ สร้างรายได้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากระดับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2564 ที่ผ่านมา โครงการนี้ได้รับความสำเร็จ ผลักดัน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบให้เป็นที่รู้จัก และดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติมาเยือนมากขึ้น

ขอบคุณภาพ : เที่ยวชุมชน ยลวิถี

นางยุพา กล่าวอีกว่า ขณะนี้การคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 จาก 25,000 ชุมชน 76 จังหวัด เหลือ 30 ชุมชนแล้ว และดำเนินการคัดเลือกให้เหลือ 15 ชุมชน โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดต่าง ๆ จากนั้น วธ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก 2 ชุด เพื่อดำเนินการลงพื้นที่ภายในเดือนมิถุนายน 2565 ตรวจสอบชุมชนที่ผ่านการคัดเลือก 15 ชุมชน เพื่อพิจารณาความโดดเด่นเชิงประจักษ์ และมีศักยภาพและความพร้อมด้านการท่องเที่ยวในทุกมิติของจังหวัด สำหรับเกณฑ์การคัดเลือกปีนี้ นอกจากจะเน้นชุมชนที่มีอัตลักษณ์ความโดดเด่นของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยว อาหาร และผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) วธ.มุ่งคัดเลือกชุมชนที่มีผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง พร้อมที่จะบริหาร ต่อยอด และพัฒนาชุมชนให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเป็นประจำเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ โดยจะประกาศผลการคัดเลือก 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ปี 2565 เร็วๆนี้

คลิปแนะนำอีจัน
โดนตัวไหนมา มารยาทดีไหว้ตลอดทาง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co