AD

วราวุธ สั่งการ ตั้ง กรรมการหาทางออก กะเหรี่ยงบางกลอย

หวังสร้างความเข้าใจ ! วราวุธ ให้ ตั้งกรรมการหาทางออก ร่วมกัน ปมกะเหรี่ยงบางกลอย โวสร้างรายได้ให้ชาวบ้านบางกลอยมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
วราวุธ สั่งการ ตั้ง กรรมการหาทางออก กะเหรี่ยงบางกลอย
AD

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา กรณีบ้านโป่งลึก-บางกลอย ณ ห้องแถลงข่าวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนายวราวุธ กล่าวว่า “กระทรวงฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจต่อปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และขอยืนยันว่าทุกคนคือประชาชนคนไทยเช่นกัน ซึ่งขณะนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางแก้ปัญหาขึ้นมาแล้ว และเชื่อมั่นว่าจะสามารถหาทางออกร่วมกันได้ โดยไม่ต้องใช้กฎหมายแต่จำเป็นต้องอาศัยการทำความเข้าใจ และการถอยกันคนละก้าว” สำหรับพื้นที่ใจแผ่นดินนั้น

เป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวในด้านความมั่นคง เนื่องจากอยู่ชิดแนวเขตชายแดนและอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าว ย้ายลงมายังพื้นที่บ้านกลอย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดสรรที่ดินทำกินกว่า 1,300 ไร่ ไว้รองรับ นอกจากนั้น ส่วนราชการในพื้นที่ รวมถึงมูลนิธิต่าง ๆ ได้เข้าไปจัดการเรื่องระบบสาธารณูปโภค รวมไปถึงพัฒนาอาชีพและสร้างความเป็นอยู่อีกด้วย ปัจจุบัน ประชาชนส่วนใหญ่ที่ย้ายถิ่นฐานลงมาอยู่บ้านบางกลอยนั้น มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จนถึงทุกวันนี้มีรายได้ครัวเรือนเกือบแสนบาทต่อเดือน

“ผมขอเรียนว่า กว่า 90% ที่ทางภาครัฐได้เยียวยาและดูแลไปนั้น ผมถือว่า เราได้เดินทางมาไกลมากแล้ว แต่ก็ยังเหลืออีกส่วนหนึ่ง ที่เรายังต้องมาหากลไกเยียวยาพี่น้องประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจเช่นกัน โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรามาเพื่อแก้ปัญหา มิได้เข้ามาเพื่อสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับพี่น้องประชาชน และคณะกรรมการที่กระทรวงตั้งขึ้น จะได้เร่งศึกษาข้อมูล เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ให้เร็วที่สุดต่อไป” นายวราวุธ กล่าว

ขอบคุณภาพจาก เว็บไชต์ทำเนียบรัฐบาล
AD
AD
No stories found.
อีจัน
www.ejan.co