วันนี้วันสุดท้ายเปิดลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

อย่าลืม! ผู้ประกันตนมาตรา33 ลงทะเบียน#ม.33เรารักกัน วันสุดท้าย
วันนี้วันสุดท้ายเปิดลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

หลังจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 รัฐบาลเปิดให้ผู้ประกันตนในมาตรา 33 ในสิทธิประกันสังคม ลงทะเบียนในโครงการ #ม.33เรารักกัน เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพและค่าใช้จ่าย จำนวน 4,000 บาท ซึ่งวันนี้ (7 มี.ค.64) เป็นวันลงทะเบียนสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เป็นวันสุดท้ายตั้งแต่เวลา 06.00 - 23.00 น.

โดยคุณสมบัติผู้รับสิทธิ์นั้น

1.สัญชาติไทย

2.ผู้ประกันตนตามมาตรา 33

3.ไม่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4.ไม่ได้รับสิทธิโครงการเราชนะ

5.ไม่มีเงินฝากในสถาบันการเงินรวมกันเกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

โดย 6 ขั้นตอนของการลงทะเบียน #ม.33เรารักกัน ได้แก่

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

2. กดคลิกไปที่ปุ่ม "ประชาชนลงทะเบียนใหม่" (ปุ่มสีแดง)

3. ระบบจะขึ้นรายละเอียดโครงการ และการอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และการรับสิทธิต่างๆ ให้กดคลิกหน้าข้อความ "ข้าพเจ้าได้อ่าน และตกลงยินยอมตามรายละเอียดข้อตกลงข้างต้น" จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม "ยืนยัน"

4. กรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการลงทะเบียน ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล, เลขบัตรประชาชน, เลขหลังบัตรประชาชน, วันเดือนปีเกิด, ระบุจังหวัดที่อยู่ปัจจุบัน, เบอร์โทรศัพท์, อีเมล (ถ้ามี)

แต่หากเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือได้รับสิทธิโครงการเราชนะ จะไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมโครงการ "ม33เรารักกัน"

5. เมื่อกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลครบแล้ว ให้ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดคลิกที่ "ลงทะเบียน" ที่ แถบสีฟ้า

6. หลังจากนั้น ระบบจะถามหาเลขรหัส OTP จะส่ง SMS มาให้ตามเบอร์มือถือที่กรอกไป กรอกเลข OTP ที่ได้มา ลงไปในช่อง แล้วกด "ยืนยัน OTP"

7. เมื่อเสร็จสมบูรณ์ โดยระบบจะขึ้นข้อความว่า "ลงทะเบียนสำเร็จ

จากนั้นสามารถตรวจสอบผลการสมัคร วันที่ 15 มี.ค. 64 ผ่าน www.ม33เรารักกัน.com ได้เลยค่ะ

ส่วนผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชน ไปยื่นลงทะเบียนในโครงการ #ม.33เรารักกัน ที่ธนาคารของรัฐ 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย,ธนาคารออมสิน,ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

โดยวันที่ 15-21 มีนาคม 2564 ผู้ที่มีสิทธิ์ในโครงการ #ม.33เรารักกัน สามารถกดใช้งานและกดยืนยันตัวผ่านแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” และวันที่ 22, 29 มีนาคม และวันที่ 5, 12 เมษายน 2564 จะ ได้รับวงเงินผ่าน “เป๋าตัง” สัปดาห์ละ 1,000 บาท รวม 4,000 บาท

วันที่ 22 มีนาคม 2564 : เริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการ ผ่านร้านค้า/ผู้ประกอบการ/บริการ ภายใต้ร้านธงฟ้า หรือผู้ที่ที่ใช้แอปพลิเคชั่น “ถุงเงิน” จนสิ้นสุดการใช้จ่าย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ค่ะ

อย่าลืมไปลงทะเบียนกัน จันเตือนแล้วนะ!

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co