วันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ย้อนความสำคัญสู่พุทธศาสนิกชน

รู้ความเป็นมาวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ย้อนความสำคัญสู่พุทธศาสนิกชน
วันมาฆบูชา  วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ย้อนความสำคัญสู่พุทธศาสนิกชน
ภาพจากอีจัน
ขอบคุนภาพจากthethaiger

พรุ่งนี้ 26 ก.พ.2564 วันมาฆบูชา 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางศาสนา ที่ชาวพุทธจะออกไปทำบุญตักบาตร ไหว้พระ รักษาศีล และเวียนเทียนในช่วงเย็น

วันนี้จันจะมาเล่าถึงเรื่องประวัติความเป็นมาของวันมาฆบูชา ว่ามีความเป็นมาอย่างไร?

วันมาฆบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้แสดง โอวาทปาติโมกข์ ครั้งแรกแก่พระสงฆ์ทั้งหมด 1,250 รูป เป็นครั้งแรก ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน และเป็นวันที่มีการประชุม

สังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ของพระพุทธศาสนา เรียกว่า จาตุรงคสันนิบาต ซึ่งในวันเพ็ญเดือน3 ได้มีเหตุการณ์เกิดขึ้น 4 เหตุการณ์ คือ

-เป็นวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3

-พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูป มาประชุมพร้อมเพียงกันโดยมิได้นัดหมาย

-พระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์แล้วทุกองค์

-พระภิกสุสงฆ์เหล่านี้ล้วนแล้วได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น ที่เรียกว่า เอหิภิกขุอุปสัมปทา

กิจกรรมต่างๆที่จะทำกันในวันมาฆบูชา คือ การเดินทางไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้าที่วัด ฟังพระแสดงพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรม และในช่วงเย็นจะเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ จะระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม และพระสังฆคุณ จนครบสามรอบ

พรุ่งนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่ง และยังตรงกับวันพระ จันอยากจะชวนทุกคนไปทำบุญตักบาตรที่วัด และชวนทุกคนไปเวียนในตอนเย็น แต่ต้องป้องกันตัวเองกันด้วยนะคะ เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองและคนรอบข้าง

ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.dra.go.th กรมการศาสนา

www.dhammathai.org ธรรมะไทย

อีจัน
www.ejan.co