วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา ม.33 ของ 4 กิจการ ในเขต 6 จังหวัด

เช็กเลย วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา ม.33 ของ 4 กิจการ ในเขต 6 จังหวัด ควบคุมสูงสุด
วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา ม.33 ของ 4 กิจการ ในเขต 6 จังหวัด

จากกรณีที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะให้เงินเยียวยา ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ของกิจการ 4 ประเภท ในพื้นที่ 6 จังหวัดควบคุมสูงสุด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
สปส. เตรียมจ่ายเยียวยา นายจ้าง ผู้ประกันตน ม.33 ในเขต 6 จังหวัด
วิธีลงทะเบียน รับเงินเยียวยา ม.33 ของ 4 กิจการ ในเขต 6 จังหวัด

สำหรับลงทะเบียนรับเงินเยียวยา ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างในระบบประกันสังคมมาตรา 33 ผู้ประกอบการมีหน้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิให้ลูกจ้าง โดยลงทะเบียนผ่านออนไลน์ใน ระบบ e-services บนเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินทดแทนจากการขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม แต่ไม่เกิน 7,500 บาทต่อเดือน

นอกจากนี้กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินชดเชยให้กับลูกจ้างสัญชาติไทยเพิ่มอีกรายละ 2,000 บาท ส่วนผู้ประกอบการรับเงินเยียวยาจำนวน 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง ในส่วนผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 30 ก.ค.64 โดยสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา โดยลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินรายละ 2,000 บาท นายจ้างรับ 3,000 บาทลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง โดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดยวิธีลงทะเบียน สามารถเข้าเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ เลือกขอทำธุรกรรมผ่านอินเทอร์เน็ต กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อลงทะเบียน สปส. 1-05 ระบบส่งแบบลงทะเบียน (สปส. 1-05) กลับทาง e-mail เพื่อพิมพ์แบบลงทะเบียนส่งสำนักงานประกันสังคมผู้มีอำนาจลงนาม ประทับตราและพยาน 2 ท่าน สำนักงานประกันสังคมอนุมัติส่ง User-ID ให้ทาง e-mail เพื่อสถานประกอบการสามารถส่งข้อมูลงานทะเบียน แจ้งเข้า – แจ้งออก เปลี่ยนแปลงข้อมูลและส่งเงินสมทบประจำเดือน

สำหรับนายจ้างสามารถดำเนินการส่งข้อมูลทะเบียนผู้ประกันตนตามขั้นตอน ดังนี้

• เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

• เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

• เลือกเมนูที่จะดำเนินการ

• ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน/แจ้งรับผู้ประกันตนเข้าทำงาน (สปส.1-03)

• บันทึกขึ้นทะเบียนสำหรับผู้ที่เคยมีบัตรรับรองสิทธิแล้ว

• แจ้งสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตน (สปส.6-09)

• แจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ประกันตน (สปส.6-10)

• ส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส.1-04)

สำหรับการส่งข้อมูลเงินสมทบสามารถทำได้ดังนี้

• เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th เลือกหัวข้อ สถานประกอบการ

• เลือกเมนู ทะเบียนผู้ประกันตน กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (User-ID)

• เลือกวิธีการยื่นข้อมูลการส่งเงินสมทบ

• ส่งเงินสมทบแบบแยกยื่น (สปส.1-10)

• ส่งเงินสมทบแบบยื่นรวมสาขา (สปส.1-10/1)

• เลือกสถานประกอบการ (เลขที่บัญชีนายจ้าง และลำดับที่สาขา)

• เลือกวิธีการนำส่งข้อมูล (งวดเดือน ปี พ.ศ.) และเลือกวิธีการนำส่งข้อมูลการส่งเงินสมทบ

• กรอกข้อมูล (กรอกเลขบัตรประชาชน และค่าจ้าง)

• แนบไฟล์ (เลือกรูปแบบไฟล์ และไฟล์เงินสมทบที่จะนำส่งเงินสมทบ)

ส่วนการโอนเงินเข้าในบัญชีนั้น ยังไม่ได้รับการยืนยันจาก สปส. ว่าจะเริ่มดำเนินการโอนเมื่อไหร่ ต้องรอคำยืนยันต่อไป

Related Stories

No stories found.