วิปรัฐบาล เสนอ สภาฯ ปัดตกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม พรุ่งนี้ (15มิ.ย.65)

วิปรัฐบาล เสนอ สภาฯ ปัดตกร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม พรุ่งนี้ (15มิ.ย.65)

วิปรัฐบาล เผย สภาฯ เตรียม พิจารณา 4 ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ให้สิทธิบุคคลหลากหลายทางเพศ เป็นคู่สมรส พรุ่งนี้ (15 มิ.ย.65)

รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล เผยสภาผู้แทนราษฏร เตรียมพิจารณา 4 ร่างกฎหมายให้สิทธิบุคคลหลากหลายทางเพศเป็นคู่สมรสพรุ่งนี้ (15 มิ.ย.65)

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รองประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) กล่าวถึงมติของวิปรัฐบาลต่อการลงมติในร่างกฎหมาย ที่จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร ในวันที่ 15 มิถุนายนนี้ ในประเด็นการให้สิทธิบุคคล ที่มีความหลากหลายทางเพศ ดำรงสถานะคู่สมรส หรือการสมรสเท่าเทียม ว่า จะมี 4 ร่างพระราชบัญญัติที่จะเข้าสู่การพิจารณา คือ

1.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... (ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม) เสนอโดยนายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล กับคณะ โดยเป็นฉบับที่คณะรัฐมนตรี ขอรับไปพิจารณาก่อนรับหลักการ

2.ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ที่คณะรัฐมนตรี เสนอ

3.ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่...) พ.ศ.... คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ

4.ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ... ที่เสนอโดยนายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ และคณะ

โดยมติวิปรัฐบาลจะให้ทั้ง 4 ฉบับ พิจารณาไปในคราวเดียวกัน เพราะมีหลักการและรายละเอียดทำนองเดียวกัน และเมื่อพิจารณาเสร็จจะลงมติโดยแยกลงมติ เบื้องต้น คือ จะไม่รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม ส่วนอีก 3 ฉบับ จะให้รับหลักการ

ทั้งนี้แม้วิปรัฐบาลจะมีมติไม่ให้รับหลักการ ร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียม แต่การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติอีก 3 ฉบับนั้น จะรับความคิดเห็นไปปรับปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยหลังจากรับหลักการแล้ว จะตั้งคณะกรรมาธิการ จำนวน 25 คน พิจารณา ส่วนเหตุผลที่ไม่สามารถรับหลักการได้ทั้งหมดนนั้น นายชินวรณ์ กล่าวว่า ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่....) พ.ศ.... ของพรรคก้าวไกล เกี่ยวข้องกับกฎหมายอื่น ส่วนพระราชบัญญัติคู่ชีวิตเป็นร่างกฎหมายเฉพาะ เห็นว่าควรดำเนินการไปก่อน ขณะที่ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งที่รัฐบาลเสนอ ถือเป็นกฎหมายพ่วงกับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิตของรัฐบาล ที่ปรับให้สอดรับกัน เช่น การรับรองสิทธิคู่สมรส การบุตรบุญธรรม ทั้งนี้ ยอมรับว่าร่างแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งของคณะรัฐมนตรี มีหลายประเด็นที่ไม่ตรงกันกับฉบับของพรรคก้าวไกล

คลิปอีจันแนะนำ
ฟังจากปาก ชาว LGBTQ มุมมองความเท่าเทียม

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co