วิษณุ เตรียม ตั้ง คกก. ดูแล นโยบาย กัญชา หลัง ปลดล็อก 9 มิ.ย. 65

วิษณุ แจ้ง ครม. เตรียมเสนอ ตั้ง คกก. ดูแล นโยบาย กัญชา หลัง ปลดล็อก พ้นยาเสพติด 9 มิ.ย. 65
วิษณุ เตรียม ตั้ง คกก. ดูแล นโยบาย กัญชา หลัง ปลดล็อก 9 มิ.ย. 65

รองนายกฯ “วิษณุ” แจ้ง ครม. ทราบเตรียมเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง ดูแลความเรียบร้อยหลังปลดล็อกพ้นยาเสพติดตั้งแต่ 9 มิ.ย. ไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชาฯ มีผลบังคับ เผยสภาเพิ่มพิจารณากฎหมาย วันนี้ (8 มิ.ย. 65)

เมื่อวานนี้ (7 มิ.ย. 65) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้รายงานให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทราบถึงแนวทางที่รัฐบาล ได้เตรียมการเพื่อรองรับกรณีประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2565 จะบังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 เป็นต้นไป และจะมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2 % โดยน้ำหนัก

รองนายกรัฐมนตรี รายงานต่อที่ประชุม ครม. ว่า ในระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชา กัญชง พ.ศ... ซึ่งจะเป็นกฎหมายวางแนวทางปฏิบัติเพื่อดูแลการใช้กัญชากัญชงอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้เมื่อประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ มีผลบังคับ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รัฐบาลเตรียมตั้งคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพืชกัญชาและกัญชง โดยคำสั่งนายกรัฐมนตรี โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการ ประกอบด้วยรองนายกรัฐมนตรี ,รมว.สาธารณสุข, รมว.ยุติธรรม, คณะกรรมการ ป.ป.ส., ปลัดกระทรวง, กระทรวงต่างๆ

คณะกรรมการฯ ดังกล่าว จะทำหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิ การรับคำร้องทุกข์ การหามาตรการทางกฎหมายเพื่อดูแลปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ไปจนกว่า พ.ร.บ.กัญชาฯ จะมีผลใช้บังคับ รวมถึงการทำความเข้าใจกับองค์กรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ International Narcotic Control Board หรือ INCB ถึงนโยบายและแนวทางปฏิบัติในประเทศไทยระหว่างที่ พ.ร.บ.กัญชาฯ ยังไม่มีผลบังคับ ทำความเข้าใจกับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศไทยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากัญชาล้นทะลักระหว่างกันภายหลังเปิดกัญชาเสรี ตลอดจน ทำความเข้าใจกับประชาชน เกี่ยวกับพิษภัยของกัญชา กัญชง ที่มีอยู่ ซึ่งมีพฤติการณ์หลายอย่างที่รัฐจะยังควบคุม แม้ตามกฎหมายกัญชา กัญชงจะไม่เป็นยาเสพติดแล้ว เช่น การสูบ เสพ จะต้องไม่สร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น ไม่เช่นนั้นจะเป็นความผิด หรือเสพแล้วขับรถก็จะมีความผิดตามกฎหมายจราจร การขายกัญชา กัญชงให้เด็กและสตรีมีครรภ์จะมีความผิดตามกฎหมายอื่นได้ แนวทางการใช้ช่อดอกกัญชาที่ต้องระวัง รวมถึงกรณีการนำกัญชาไปแปรรูปอาจจะเสียภาษีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ เป็นต้น

น.ส.ไตรศุลี กล่าวว่า นายวิษณุ ยังได้แจ้งที่ประชุม ครม. ให้ทราบถึงผลทางกฎหมายตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 2565 ประชาชนทั่วไปจะสามารถปลูกกัญชาได้ รวมถึงการเสพ การสูบ การบริโภค กัญชา กัญชง สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย ขณะที่การผลิตสารสกัดจากกัญชา กัญชง ที่มีค่า THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 จะไม่เป็นยาเสพติด

นอกจากนี้ ยังจะมีผลให้ต้องมีการปล่อยนักโทษและผู้ต้องขังในคดีกัญชา ประมาณ 4,227 คน ต้องจำหน่ายคดีกัญชาที่อยู่ในศาล 7,488 คดี เงินที่ยึดไว้ในคดีกัญชา 110 ล้านบาท ต้องคืนให้แก่เจ้าของ และกัญชาของกลางที่ยึดไว้รอคำพิพากษา 16,030 กิโลกรัม จะต้องคืนแก่เจ้าของเช่นกัน ซึ่งกัญชาจำนวนนี้ไม่สามารถเผาทำลายได้เนื่องจากศาลยังไม่มีคำพิพากษาให้ตกเป็นของแผ่นดิน ซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีมาตรการมาดูแลเพื่อป้องกันปัญหาการกระจายกัญชาส่วนนี้สู่ท้องตลาดต่อไป

คลิปแนะนำอีจัน
พ่อมาวิน เปิดใจก่อนฟังคำพิพากษาคดี ผกก.โจ้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

No stories found.

ข่าวยอดนิยม

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co