ศธ. เลื่อนงาน วันเด็ก 2565 หลัง โควิด รุนแรงขึ้น

ศธ. เลื่อนงาน วันเด็ก และ พิธีมอบ รางวัลเยาวชนดีเด่น 2565 ออกไปก่อน หลัง โควิด รุนแรงขึ้น
ศธ. เลื่อนงาน วันเด็ก 2565 หลัง โควิด รุนแรงขึ้น

วันนี้ (4 ม.ค.65) นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้มจะแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น ในหลายพื้นที่ของประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอเลื่อนการจัดกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ 2565 รวมถึงกิจกรรมการมอบโล่รางวัลและประกาศนียบัตร แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นและนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ปี 2565 ซึ่งจะนำเด็กในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 250 คน เข้ารับโอวาทจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในวันที่ 8 ม.ค. 65 ในพื้นที่หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งในพื้นที่ต่างจังหวัด ที่ได้มอบหมายให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด จัดกิจกรรมการมอบโล่รางวัล และเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบ โดยจะเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

สำหรับกิจกรรมฉลองวันเด็กแห่งชาติ ในส่วนภูมิภาคนั้น ให้ประเมินสถานการณ์เป็นรายพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด หากเห็นว่าปลอดภัย ก็สามารถจัดกิจกรรมได้ โดยให้เป็นไปตามมาตรการ และข้อกำหนดของแต่ละพื้นที่อย่างเคร่งครัด แต่หากไม่พร้อมก็ให้เลื่อนไปก่อน ทั้งนี้ ยืนยันว่า กระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญของเด็กทุกคน และภายในปีนี้ จะมีการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นแน่นอน แต่จะต้องประเมินสถานการณ์ก่อน

คลิปอีจันแนะนำ
อยากเคลียร์ใจ คนตีน้อง คาปิบาร่า

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co