ศบค.คลายล็อก 1 ก.ย.นี้ เปิดห้าง-เดินทางข้ามจังหวัดได้

ศบค.คลายล็อกบางกิจการ/กิจกรรม เปิดห้างทุกแผนก นั่งกินในร้านอาหารได้
ศบค.คลายล็อก 1 ก.ย.นี้ เปิดห้าง-เดินทางข้ามจังหวัดได้

วันนี้ (27 ส.ค. 64) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษก ศบค. แถลงหลังการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ เผยว่า ที่ประชุม ศบค. มีมติอนุญาตให้เปิดกิจการและกิจกรรมเพิ่มเติมตามความพร้อมและความจำเป็นได้ เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพของตนได้ ก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้ในระดับหนึ่งด้วย โดยยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโรค โควิด-19 สำหรับเปิดกิจการ/กิจกรรมให้ปลอดภัยและยั่งยืน ด้วยหลักการ COVID-Free Setting และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง

เปิดกิจการ/กิจกรรม สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ภายใต้มาตรการที่กำหนด ได้แก่

1.การเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้

- ขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการเดินทาง หรือเดินทางเมื่อมีเหตุจำเป็นเท่านั้น

- สื่อสารให้ผู้ที่มีประวัติเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือผู้ติดเชื้อให้เดินทางตามโครงการรับคนกลับบ้าน/รับผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างและหลังการเดินทาง

- ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75 % สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรับประทานอาหาร

- มาตรการสำหรับรถโดยสาร หรือรถตู้ ระยะทางไกลควรแวะพักทุก 2- 3 ชั่วโมง เพื่อระบายอากาศ

- การเดินทางไปทำงานของแรงงาน ให้ใช้ระบบ seal route ตามมาตรการ Bubble and Seal

- การกำกับติดตามมาตรการโดย ผู้ประกอบการ กระทรวงคมนาคม และ สำนักงานการบินพลเรือน

.การเปิดบริการของร้านอาหาร

- ร้านอาหารที่อยู่นอกอาคาร หรือในอาคาร แต่ไม่มีเครื่องปรับอากาศ โล่ง อากาศถ่ายเทดี ให้นั่งรับประทานได้ 75 %

- ร้านอาหารที่เป็นห้องที่มีเครื่องปรับอากาศ ให้นั่งรับประทานได้ 50 %

- ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- กำกับติดตามมาตรการโดยผู้ประกอบการ สมาคมภัตตาคารไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม.

3.การปรับมาตรการสำหรับกิจการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์

* กิจการ/กิจกรรมสามารถเปิดดำเนินการได้ทุกแผนก ภายใต้มาตรการ ยกเว้น กิจการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 กิจการ/กิจกรรมที่เปิดได้แบบมีเงื่อนไข ได้แก่

- ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม เปิดได้เฉพาะแค่ตัดผมเท่านั้น ไม่เกิน 1 ชั่วโมง

- ร้านนวด เปิดได้เฉพาะนวดเท้า

- คลินิกเสริมความงาม เปิดจำหน่ายสินค้าเท่านั้น (อาจมีการนัดหมายล่วงหน้าเมื่อมีความพร้อม)

- ร้านอาหาร เปิดได้ตามเงื่อนไขของมาตรการร้านอาหารที่มีเครื่องปรับอากาศ

กลุ่มที่ 2 กิจการ/กิจกรรมที่ยังไม่เปิดบริการ ได้แก่

- สถาบันกวดวิชา

- โรงภาพยนตร์

- สปา

- สวนสนุก สวนน้ำ

- ฟิตเนส ห้องออกกำลังกาย สระว่ายน้ำ

- ห้องจัดประชุม/จัดเลี้ยง

* ผู้ประกอบการต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

* การกำกับติดตามมาตรการ โดยสภาหอการค้าไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด / กทม.

* เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

4.การใช้อาคารของสถานศึกษา

สามารถใช้อาคารสถานศึกษาได้ และต้องผ่านความเห็นชอบของผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่ ร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและ กทม. ต้องเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคต่างๆด้วย เช่น สถานศึกษาบางแห่งจำเป็นต้องจัดสอบ ต้องขออนุญาตก่อน ผ่อนผันได้เป็นกรณีไป

5.การเปิดใช้สนามกีฬาและสวนสาธารณะ

- สามารถเปิดใช้สนามกีฬา สวนสาธารณะ ประเภทกลางแจ้ง หรือสนามกีฬาในร่มที่เป็นที่โล่ง อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่มีระบบปรับอากาศ สามารถใช้อาคารเล่น ซ้อม หรือแข่งขันกีฬาได้แบบไม่มีผู้ชม ทั้งนี้ให้มีการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม และไม่ให้มีการรวมกลุ่มกัน โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

- สามารถใช้สนามกีฬาทุกประเภท สำหรับการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติไทย แบบไม่มีผู้ชม โดยต้องแจ้งให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. ทราบล่วงหน้าก่อนการเริ่มใช้

- ผู้จัดการแข่งขัน ต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

- การกำกับติดตามมาตรการโดยผู้จัดการการแข่งขัน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม.

- เปิดได้ถึงเวลา 20.00 น.

คลิปอีจันแนะนำ
อีจัน
www.ejan.co