ศปสช. ชี้แจงการใช้ ปลอกแขนสื่อมวลชน ในการทำข่าว ชุมนุม

ศปสช. ออกคำชี้แจงเกี่ยวกับการใช้ ปลอกแขนสื่อมวลชน ในการทำข่าว ชุมนุม มีโลโก้ 3 องค์กรวิชาชีพสื่อ มีเลขกำกับเฉพาะ สีขาวสีเดียวเท่านั้น
ศปสช. ชี้แจงการใช้ ปลอกแขนสื่อมวลชน ในการทำข่าว ชุมนุม

คำชี้แจง การใช้ ปลอกแขนสื่อมวลชน แสดงสัญลักษณ์สื่อมวลชนในการทำข่าวการ ชุมนุม

วันนี้(6 มี.ค. 64) ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) ชี้แจงเกี่ยวกับ ปลอกแขนสื่อมวลชน ว่า ตามที่มีการจัดตั้ง “ ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.) ” ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2563 เป็นต้นมา และได้จัดทำ “ ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน ” ในการปฏิบัติหน้าที่ในการรายงานข่าวการชุมนุม โดยมีเงื่อนไขในการลงทะเบียนขอรับ ปลอกแขนสื่อมวลชน สำหรับสื่อมวลชนที่มีต้นสังกัดเป็นสมาชิกของ 3 องค์กรสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ส่วนกรณีที่ไม่ได้เป็นสมาชิก ให้พิจารณาเป็นกรณีๆไป นั้น

จนถึงปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ 6 เดือน ศูนย์ประสานงานฯ ได้รับฟังเสียงสะท้อนทั้งปัญหาและความคิดเห็น ที่ต้องความไม่เข้าใจ ดังนี้

1. ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน ที่มีโลโก้ 3 องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ มีเพียงสีเดียว คือ สีขาว โดยทุก ปลอกแขนสื่อมวลชน มีเลขกำกับเฉพาะของแต่ละชิ้น เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน ติดตามตรวจสอบได้ว่า ปลอกแขนสื่อมวลชน เลขดังกล่าวเป็นของใคร สังกัดใด ภายใต้การกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชน

2. ปลอกแขนสัญลักษณ์สื่อมวลชน เป็นสัญลักษณ์บอกฝ่ายมีไว้เพื่อแสดงตัวตนอย่างบริสุทธิ์ใจ ในการลงพื้นที่ทำข่าวการ ชุมนุม ตามหลักสากลที่สื่อมวลชนหลายประเทศพึงใช้ ที่ต้องการเสรีภาพในการทำข่าวการ ชุมนุม อย่างรอบด้าน ปราศจากการกดดันและคุกคามจากทุกฝ่าย

3. ปลอกแขนสื่อมวลชน ไม่สามารถใช้แทนบัตรประจำตัวสื่อมวลชนได้ โดยเฉพาะในกรณีที่สื่อมวลชนต้องเข้าไปทำข่าวในสถานที่ต่างๆ อาทิ สถานที่ราชการ สถานที่ส่วนบุคคล ที่ต้องใช้บัตรประจำตัว บัตรผ่าน หรือ ต้องแลกบัตรเพื่อรับอนุญาตของสถานที่นั้นๆ

ทั้งนี้ 6 องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชน ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีความห่วงใยสื่อมวลชนภาคสนาม เพื่อความปลอดภัยในการทำข่าวการ ชุมนุม ขอให้ทีมข่าวภาคสนามและกองบรรณาธิการ จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อความปลอดภัย ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์ร่วมกัน เพื่อลดความเสียหายของอุปกรณ์การทำงานและไม่เป็นผู้บาดเจ็บ หากเกิดปัญหาหรืออุปสรรคใดในการทำหน้าที่ กรุณาแจ้งข้อมูลเพื่อให้องค์กรวิชาชีพมีส่วนในการช่วยประสานและคลี่คลายปัญหา

ช่องทางติดต่อ “ศูนย์ประสานงานสื่อมวลชนในสถานการณ์การชุมนุม (ศปสช.)” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 02-668-9422 Facebook แฟนเพจ “สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยThai Journalists Association” และ Official line “สมาคมนักข่าว-TJA Thai Journalists Association”

6 มีนาคม 2564

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ

สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์

สหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนไทย

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co