ศาลปกครอง สั่งยกเลิก คดีจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ศาลปกครอง สั่งยกเลิก คดีจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย 3.5 หมื่นล้านบาท
ศาลปกครอง สั่งยกเลิก คดีจำนำข้าว ยิ่งลักษณ์ ไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย

ช่วงเช้าของวันนี้ (2 เมษายน 2564) นายนรวิชญ์ หล้าแหล่ง ทนายความ เป็นผู้แทนของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี รับฟังคำพิพากษา ในคดีที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และพวกรวม 2 คน ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี กับพวกรวม 9 คน กรณีขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งกระทรวงการคลัง ที่ให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจำนวน 3.5 หมื่นล้านบาท จากเหตุขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ และปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าว และเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ราชการตามอำนาจหน้าที่ เป็นเหตุให้กระทรวงการคลังได้รับความเสียหาย

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรีภาพ Facebook : ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

โดยศาลปกครอง มีความเห็นว่า คำสั่งดังกล่าวเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพียงคนเดียว ไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งโครงการหรือให้มีการเบิกจ่ายงบประมาณได้ ซึ่งโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วยหลายหน่วยงาน

อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลัง รับว่าไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์เป็นผู้กระทำให้เกิดความเสียหายโดยตรง และขั้นตอนการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนความรับผิดทางละเมิดก็ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด อีกทั้งให้เพิกถอนคำสั่งในการยึด และอายัดทรัพย์สินที่ขายทอดตลาด ของน.ส.ยิ่ง​ลักษณ์​ เนื่องจากคำสั่งของกระทรวงการคลังไม่ชอบด้วยกฎหมาย อีกทั้งให้ยกคำสั่งขอกันส่วนทรัพย์สินในฐานะเจ้าของรวม ที่กระทรวงการคลังขอเป็นผู้เสียหายร่วมจากการขายทอดตลาด

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co