ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 3 แกนนำราษฎร เจตนาการล้มล้างการปกครอง

ด่วน! ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 3 แกนนำราษฎร เจตนาการล้มล้างการปกครอง มิใช่เป็นการปฏิรูป
ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย 3 แกนนำราษฎร เจตนาการล้มล้างการปกครอง

จากกรณีที่นายณฐพร โตประยูร อดีตที่ปรึกษาประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่า การกระทำของกลุ่มราษฎร ได้แก่ นายอานนท์ นำภา , นายภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) และ น.ส.ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) , ปราศรัยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา เป็นการชุมนุมเรียกร้อง ใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง หรือไม่?

ล่าสุด วันนี้ 10 พฤศจิกายน 2564 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิฉัย พิจารณาแล้วเห็นว่า พฤติการณ์ของ 3 แกนนำกลุ่มราษฎร มีเจตนาการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มิใช่เป็นการปฏิรูป

และเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยไม่สุจริต มีการละเมิดกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49

คลิปอีจันแนะนำ
สิ้นสุดทางเพื่อน โกง เงิน ประกัน Ep. 2

Related Stories

No stories found.
อีจัน
www.ejan.co